Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
926026 - 926050 / 931500
Sisu kirjeldusKohtAegAutorLeidandmedFoto 
Suure Isamaasõja veteranid (esiplaanil vasakul) 7. Eesti Laskurdiviisi komandör kindramajor K. Allikas, (paremal) 8. Eesti Laskurkorpuse komandör kindralleitnant L. Pärn jt. Eesti NSV fašistlikest okupantidest vabastamise 20. aastapäeval vestlemas.Tallinn10.1964Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.65726Vaata
Eestimaa Kommunistliku Partei esimene sekretär J. Käbin näitlejale Ants Eskolale Nõukogude Eesti preemia laureaadi diplomit ja rinnamärki üle andmas.Tallinn12.1965Vladimir Gorbunov;Erich NormanEFA.204.0.69588Vaata
Põlevkivi kaevanduse trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääris.Narva03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94196Vaata
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääri brigadir-masinist R. Toikka uuel ekskavaatoril ЗШ 20/75 töötamas.Narva linn;03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94197Vaata
Sammekskavaatorid trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääris töötamas.Narva03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94195Vaata
Kohta-Järve linna uues elamurajoonis.Kohtla-Järve18.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94432Vaata
M. Gorki nimelise kultuurimaja laste käsitööringi juhendaja E. Uudeküll (paremal) ringi liikmeid juhendamas.Kohtla-Järve20.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94287Vaata
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse kaevurid (vasakult) V. Tihhomirov ja A. Gontšarov ning kaevandusesisesetranspordi jakoskonna ülem A. Kingisepp mõtteid vahetamas.Kohtla-Järve13.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94188Vaata
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse (endine kaevanduse nr 7) rikastusvabriku radiaaltihendusseade.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94184Vaata
Uus ealmurajoon Kohtla-Järvel.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94286Vaata
Valgevene NSV-st saadud isekallutajad trusti „Eesti Põlevkivi“ Narva karjääris.Narva03.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94198Vaata
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse rikastusvabriku sisevaade.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94185Vaata
Trusti „Eesti Põlevkivi“ Viru kaevanduse laadimismasina I PNB-2 juht R. Aps koristuses.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94187Vaata
Trusti „Eesti Põlevkivi“ kaevanduse nr 4 masinist A. Jänes söekombainiga ΓШ-68 töötamas.Kohtla-Järve19.02.1972 Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.94186Vaata
Vabariiklikust põllumajandustööajate nõupidamisest osavõtjad Võru rajoonist (vasakult): „Edasi“ kolhoosi esimees K. Rist, sama kolhoosi brigadir, sotsialistliku töö kangelane E. Tee ja peaagronoom J. Peets vaheajal mõtteid vahetamas.Tallinn linn;Tallinn;;22.03.1972Vladimir Gorbunov;Jüri VendelinEFA.204.0.93973Vaata
Eesti NSV Ülemnõukogu VI koosseisu VIII istungjärgu saadikud kirjanik J. Semper ja professor E. Okas enne istungjärgu algust vestlemas.Tallinn12.1965Vladimir Gorbunov;Olev KoskaEFA.204.0.69570Vaata
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees H. Allik Eesti NSV Ülemnõukogu VI koosseisu VIII istungjärgul esinemas.Tallinn12.1965Vladimir Gorbunov;Olev KoskaEFA.204.0.69571Vaata
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei XXIII kongressi delegaat, Tallinna Masinatehase märkija R. Metsar ja teda vastu võtma tulnud brigaadi liikmed Balti jaamas.Tallinn10.04.1966Vladimir Gorbunov;Olev KoskaEFA.204.0.69947Vaata
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei XXIII kongressil olnud Eestimaa Kommunistliku Partei delegaadid tagasi Tallinnas, esiplaanil Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. Müürisepp ja Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee esimene sekretär J. Käbin.Tallinn10.04.1966Vladimir Gorbunov;Olev KoskaEFA.204.0.69946Vaata
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. Klauson annab Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee, Ülemnõukogu Presiidiumi, Ministrite Nõukogu ja Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu mälestuslipu üle trusti „Eesti Põlevkivi“ juhatajale V. Viilupile.Kohtla-Järve29.10.1967Vladimir Gorbunov;Oskar VihandiEFA.204.0.73536Vaata
Trusti „Eesti põlevkivi“ aukaevur V. Soer (vasakult), sotsialistliku töö kangelane V. Žiljabin ja aukaevur J. Viikman Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee, NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi Ministrite Nõukogu ja Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu mälestuslipu juures.Kohtla-Järve29.10.1967Vladimir Gorbunov;Oskar VihandiEFA.204.0.73631Vaata
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. Müürisepp (paremal) õnnitleb puuvillakombinaadi „Kreenholmi Manufaktuur“ direktorit P. Ždanovit, parteikomitee sekretäri M. Kljušnikovi ja ametiühingu esimeest M. Atoneni Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee, NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi, NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu mälestuslipu üleandmisel.Tallinn29.10.1967Vladimir Gorbunov;Oskar VihandiEFA.204.0.73626Vaata
Vaade Eestimaa Kommunistliku Partei XV kongressist osavõtjatele.Tallinn03.1966Vladimir Gorbunov;Pavel KuznetsovEFA.204.0.69952Vaata
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. Tõnurist põllumajandustöötajate vabariiklikul nõupidamisel esinemas.Tallinn01.03.1965Vladimir Gorbunov;Pavel KuznetsovEFA.204.0.69562Vaata
Vaade Eestimaa Kommunistliku Partei XV kongressi presiidiumile, esineb Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee esimene sekretär J. Käbin.Tallinn03.1966Vladimir Gorbunov;Pavel KuznetsovEFA.204.0.69951Vaata