Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
931376 - 931400 / 934606
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Vastuvõtt raekojas, esimeses reas: Valgevene Arh. Peavalitsuse juhataja U. ?igalov, Leedu Peavalitsuse juhataja aset. Bon?avicius, ENSV ORKA direktori aset. U. Joakimov.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Vastuvõtt raekojas, kõneleb A. Norak, temast vasakul istub E. Vendla.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Vastuvõtt raekojas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Vastuvõtt raekojas, esimeses reas: Valgevene Arh. Peavalitsuse juhataja U. ?igalov, Leedu Peavalitsuse juhataja aset. Bon?avicius, ENSV ORKA direktori aset. U. Joakimov.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Vastuvõtt raekojas, kõneleb A. Norak, temast vasakul istub E. Vendla.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Vastuvõtt raekojas, ENSV TRKA direktor E. Vendla tänab Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimeest A. Norakut ja kingib juubeli albumi .
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Piduliku aktuse RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8) avab ENSV Arh. Peavalitsuse juhataja sm. B. Varkki.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), presiidiumis esimene rida vasakult 2. B. Saul, A. Galevkin, A. Rüütel , B. Varkki, A. Norak, A. Green, teine rida vasakult 1. E. Vendla.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), juubeli kõnet peab Edda-Cary Vendla
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. Rüütel ENSV Ülemnõukogu presiidiumi aukirja arhiivile üle andmas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), paremalt 1. Arnold Rüütel.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), istuvad vasakult A. Rüütel, B. Varkki ja A. Norak.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), Tallinna Linna RSN TK esimees A. Norak arhiivi direktorile E. Vendlale Linna Täitevkomitee aukirja andmas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), sm. A. Norak ENSV TRKA kauaaegsele töötajale T. Männikule aukirja andmas. Lilli annab G. Baumann.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), istub paremalt 1. A. Rüütel, teises reas vasakult 1. E. Vendla.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), NSVL MN j. a. Arhiivide Peavalitsuse org-plaani osak. juhataja asetäitja L. Solodovnikova aukirja ette lugemas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), L. Solodvkinova õnnitlemas E. Vendlat.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8).
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), ENSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja B. Varkki ENSV TRAKA desinfektorile H. Kallendile Arh. Peavalitsuse aukirja andmas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), E. Marandile aukirja andmas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), esimeses reas istuvad paremalt B. Varakki, A. Rüütel, teieses reas vasakult 1. E. Vendla.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), ENSV TRKA juhataja asetäitja majandusalal L. Baumannile aukirja andmas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), ENSV TRKA III kategooria arhiivihoidla juhatajale R. Vilepile aukirja andmas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), ENSV TRKA vanemmetoodikule A. Rebasele aukirja andmas.
Tallinna Linnaarhiivi 100. juubel. Pidulik aktus RPI "Eesti Projekti"saalis (Estonia pst 8), Turkmeenia NSV Arhiivide Peavalitsuse juhataja A. Golevkin auaadressi ja kingitusi andmas.