Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
301 - 325 / 5000 (Piiratud)
3.Jalaväepolgu 11.rood õppuste vaheajal. II reas paremalt kolmas rooduülem leitnant Rudolf Kurelauk.
1. Jalaväepolgu ülem alampolkovnik Aleksander Pulk.
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu 7.rood. II reas keskel [rooduülem alamleitnant August Raak (Algus Raag)?].
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.5 suurtükiplatvorm Tasuja enne rindele saatmist.
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Polgu arsti kohusetäitja Archibald Raud (esiplaanil) ja sõdurid Keiss ning Koll.
Reservkolonelleitnant Jaan Unt.
Vabadussõda. Viljandi Kaitsepataljoni ohvitserid. Vasakult: lipnik Vladimir (Voldemar) Kampus, sõjaväeametnik Jaan Lint?, 3.roodu vanemohvitser lipnik Jaan Vastisson (Kõue)
Vabadussõda. Sakala Partisanide Pataljoni üks rood.
Vabadussõda. 3.Jalaväepolgu 3.roodu ülem alamkapten Jaan Hermann (Heljuste).
Grupp 3.Jalaväepolgu ohvitsere. Vasakult: alamleitnant Paul Poom, lipnik Aleksander (Aleks) Melts, leitnant Johann (Jaan) Madisson, alamkapten Ilja (Eljas) Kasak, lipnik Ferdinand Silmann, ?, kapten Rodion Treimuth, alamkapten Jaan Hermann (Heljuste), ?.
Vabadussõda. Kergeristleja Vambola ohvitserid. Vasakult: komandör mereväe lipnik Tiido Kraus (Tiidu Kore), [dessandiülem mitšman Villem Granfeldt (Villem Karineem)?], ?, [vanem mehaanikainsener mitšman Eduard Avik (Aavik)?], [paremal taga kõrgemal vanem miiniohvitser mereväe aselipnik Juhan Jansen?], vanemohvitser mitšman Valentin Grenz (paremal esiplaanil), [vanem tüüriohvitser mereväe lipnik August Mannide (Maaniidi)?].
Vabadussõda. [9.Jalväepolgu ohvitserid. Vasakult neljas polguülem alampolkovnik Johann Schmidt?].
Stend 1.Eesti Polgu tegevusest.
Vabadussõda. Purustatud maanteesild ja ajutine sild üle Velikaja jõe Pihkvas.
4. Eesti polgu lipnikud Oskar Kaunissaar (vasakul) ja Johannes Stramm.
Vabadussõda. [3.Jalaväepolgu?] sõdurid Maximi kuulipildujaga.
6.Jalaväepolgu 2.pataljoni ülem kapten Aleksander Jaakson (istub) ja allohvitser Vilhelms Munters (hilisem Läti välisminister).
Vabadussõda. Grupp Insneripataljoni teedeehituse roodu sõdureid. Keskel istub rooduülem alamleitnant Herbert Gabriel?
Vabadussõda. Toiduainete laadimine küüdimehe vankrile 3.Diviisi varustusrongilt.
Vabadussõda. Peipsi Laevastiku Divisjoni ohvitserid. Vasakult: I rida - ohvitseri asetäitja Reinhold Mühlbach, divisjoni komandöri käsundusohvitser lipnik Karl Pullmann, divisjoni komandör nooremleitnant August Mannide (Maaniidi), nooremleitnant Johannes Julle, suurtükipaat Ahti vahiohvitser nooremleitnant Albert Pentsop, J. Ausmeel; II rida: ohvitseri asetäitja Peet Riismann, Suurtükipaat Tartu komandör lipnik Jaan Usin, suurtükipaat Taara komandör ohvitseri asetäitja Jaak Saarts, suurtükipaat Vanemuine komandör nooremleitnant Jaan Riis, suurtükipaat Ahti komandör lipnik Andreas Yllö (Julle), divisjoni staabi käsundusohvitser alamleitnant Jaan Raudsepp; III rida: divisjoni mehaanikainsener nooremleitnant Johannes Plaks, [sõjaväeametnik Paul?] Nurk, N. Akermann, nooremleitnant Fritz Behrsin (Frits Bersin), nooremleitnant Jakob Bacholm (Ojamäe).
Väeosa harjutustegevusel.
Väeosa harjutustegevusel.
Vabadussõda. Tundmatu lipnik talutoas.
Vabadussõda. Tundmatu väeosa kuulipildujate komando.
Vabadussõda. [Sideväelane] Johannes Tomason.