Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
376 - 400 / 5000 (Piiratud)
Vabadussõjast osavõtnud Võru õppurite rühm.
Vabadussõda. Vastase poolt taganemisel maha jäetud kaevikud Irboska kindlustatud rajoonis.
Vabadussõda. Petseri maakonna komandatuuri komandandi komando. Esires keskel (Jalg üle põlve) komandant alamkapten Georgi Rasmessov (Jüri Ristna).
Vabadussõda. 7.Jalaväepolgu ülema abi alampolkovnik Paul Kunnus (keskel) koos staabiohvitseridega. Vasakul istub polgu adjutant alamleitnant Rudolf Tomberg (Rein Tarmak), paremal seisab polgu sideülem alamleitnant Johannes Reinglas (Reinola).
Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu majandusülem alampolkovnik Johan (Juhan) Stahl.
Härma, Miina - helilooja.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi Kapten Irv (nr.1) orkester.
Endine sõjavägede ülemjuhataja, reservi arvatud kindralleitnant Johan Laidoner.
Vabadussõda. Sakala Partisanide Polgu ülem alampolkovnik Villem Marder.
Vabadussõda. Sõjaministri abi ja tagavaraväe ülem kindralmajor Andres Larka.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Jaan Rink.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.1 dessantroodu ülem alamkapten Jüri Ratassepp.
E. Lausik, oli Teises maailmasõjas J. Vjaltsevi partisanisalga komissar. Hilisem portree.
Vabadussõda. 2.Diviisi staabiülem polkovnik Viktor Mutt.
Vabadussõda. 3.Jalaväepolgu ohvitser alampolkovnik Paul Kunnus.
Otto von Blanckenhagen tudengina
Jaan Mägi (Ivan) - kommunist, ajalehe Rahva Leht toimetuse töötaja Narvas, 1918-19 Eestis põrandaalusel tööl.
Parun Walter Engelhardt tudengina
Emilie Müller, oli punakaartlane Narvas 1917.a. Portree.
Viivi Bolšak (Viive Bolšak, Viive Int), nooremleitnant. Teise maailmasõja ajal alates 02.1942.a. 354. laskurpolgu velsker; 13.04.1942.a. Volhovi rinde staabi partisani väeosas; 13.09.1942.a. 249. Eesti Laskurdiviisi välileivatööstuse velsker; 06.1944.a. 917. laskurpolgu velsker. Portree.
Jaan Kreuks - Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, kommunistliku partei liige 1918. EKP Keskkomitee liige aastast 1920, Keskkomitee poliitbüroo liige aastast 1921. Esitati 1923 Töörahva Ühise Väerinna kandidaadiks II Riigikogu valimistel. Tapetud kaitsepolitsei agendi poolt 28.03.1923. Portree.
Jaan Kreuks - Eesti revolutsioonilise liikumise tegelane, kommunistliku partei liige 1918. EKP Keskkomitee liige aastast 1920, Keskkomitee poliitbüroo liige aastast 1921. Esitati 1923 Töörahva Ühise Väerinna kandidaadiks II Riigikogu valimistel. Tapetud kaitsepolitsei agendi poolt 28.03.1923. Portree.
Ilmar Paul (Johani poeg). II maailmasõja ajal Viljandi hävituspataljonis, Tallinna töölispolgus ja aastast 1942 7. eesti laskurdiviisi 300. laskurpolgu komandör. Hiljem TPI õppejõud. Portree.
4. Jalaväepolk Vabadussõjas. Lahingutegevus Narva all, Nõukogude Venemaa territooriumil [Feodarovka, Itova, Korostel jt.].
Sõjakool.