Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
124551 - 124575 / 934606
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni 1.rood. Vasakul seisavad (alt üles) pataljoni adjutant leitnant Jaan Riisenberg, pataljoni ülem lipnik Leopold Tõnson, 1.roodu vanemohvitser lipnik Arnold Neigardt, roodu allohvitser (kes?).
Vabadussõda. 3.diviisi reservis oleva Kalevi Maleva Pataljoni ohvitserid ja allohvitserid Sangastes. Vasakult: I rida - vanemarst Mihkel Eller, 4.roodu ülem lipnik Aleksander Sõster, 3.roodu ülem alamkapten Jaan Riisenberg, pataljoni ülema abi leitnant Otto Tief, 2.roodu ülem alamleitnant Michail Müllerstein (Mullart), jalamaakuulajate komando ülem alamleitnant Konstantin Pomerants, 1.roodu nooremohvitser ohvitseri asetäitja August Enok; II rida - pataljoni ajutine adjutant ja tehnilise roodu ülem alamleitnant Ernst Liivmann (Liivrand), sidekomando ülem allohvitser Albert Matson, ?, 3.roodu allohvitser Teofil Dreverk (Jaan Karm), ?, tehnilise roodu nooremohvitser ohvitseri asetäitja Harald Tammer, ?; III rida - püssimeister allohvitser Eduard Hiiop, 3.roodu vanemohvitser ohvitseri asetäitja Arthur Tomson, 4.roodu nooremohvitser lipnik Rudolf Penno.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni sõdurid hobustel. Vasakult: 1. pataljoniülem lipnik Leopold Tõnson, 2. tehnilise roodu ülema kohusetäitja lipnik Arnold Neigardt, 3. pataljoni adjutant leitnant Jaan Riisenberg.
Vabadussõda. Kalevlaste Maleva sidekomando sõdurid ratsahobustel Petseris.
Vabadussõda. Kalevi Maleva pataljoni orkester Sangastes. II res vasakult 4. pataljoni ülem alamleitnant Leopold Tõnson.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni ohvitserid Sangaste mõisas. Vasakult: I rida - 2.roodu ülem alamleitnant Michail Müllerstein (Mullart), alamkapten Karl Kamal, pataljoniülem alamleitnant Leopold Tõnson, pataljoni adjutant alamleitnant Johannes Aro, majandusülem alamleitnant Bernhard Abrams; II rida - 4.roodu ülem lipnik Aleksander Sõster, tagavararoodu vanemohvitser kapten Adolf Margevitsch (Markewitsch), 4.roodu vanemohvitser ohvitseri asetäitja Ernst Saar, 3.roodu vanemohvitser ohvitseri asetäitja Teofil Dreverk (Jaan Karm), ?, jalamaakuulajate komando ülem lipnik Konstantin Pomerants, 1.roodu ülem lipnik Arnold Neigardt, 4.roodu allohvitser Julius Vunn; III rida - tööroodu ülem lipnik Rudolf Bauert, 3.roodu ülema kohusetäitja ohvitseri asetäitja Jakob Tabur, sidekomando ülem ohvitseri asetäitja Albert Matson, tehnilise roodu nooremohvitser ohvitseri asetäitja Harald Tammer, 2.roodu nooremohvitser ohvitseri asetäitja Erich Belials (Mätlik), 1.roodu vanemohvitser ohvitseri asetäitja August Enok.
Vabadussõda. Eesti ohvitserid Pihkvas. Vasakult: I rida - 1 [Soomusrongide Divisjoni sideülem Proosallik?], 2. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 komandant kapten Oskar Luiga, 3. 2.Diviisi staabi käsundusohvitser alampolkovnik Valdemars Ozols?, 4. Soomusrongide Divisjoni adjutant lipnik Aleksander Tilger (Tilgre), 5. Kalevlaste Maleva pataljoni ülem lipnik Leopold Tõnson, 6. laiarööpalise soomusrongi nr.3 adjutant sõjaväeametnik Arthur Mahnke (Artur Manke) , 7. tundmatu lipnik, 8. Soomusrongide divisjoni staabiülem kapten Johannes Poopuu, 9. tundmatu leitnant; II rida - 1. 2.Diviisi ülem eriülesannetega käsundusohvitser alamkapten Villem Liiv, 2. tundmatu allohvitser või sõjaväeametnik, 3. Laiarööpalise soomusrongi nr.4 komandant leitnant Edgar Teslon, 4. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 patareiülem lipnik Valter Thalheim, 5. tundmatu, 7. Soomusrongide Divisjoni arst Herbert Hold, 8. tundmatu alamleitnant, 9. 5.Jalaväepolgu ülem polkovnik Siegfried Pinding, 10. tundmatu lipnik, 11. Soomusrongide Divisjoni ülem alampolkovnik Karl Parts, 12. Soomusrongide Divisjoni intendant sõjaväeametnik Mihkel Piperal, 13. tundmatu alamleitnant.
Vabadussõda. Kalevlaste Maleva majandusjaoskond Auveres. Vasakpoolses kolmikus keskmine majandusülem alamleitnant Bernhard Abrams.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni tehnilise roodu Lewis kuulipildujate rühm. Vasakul seisab rooduülema kohusetäitja lipnik Arnold Neigardt.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni 1.rood. Paremal seisavad alt üle: pataljoni adjutant leitnant Jaan Riisenberg, pataljoniülem lipnik Leopold Tõnson. [ohvitseri asetäitja Karl Hellat?].
Vabadussõda. Kalevlaste Maleva sõdurid Petseris.
Vabadussõda. 3.diviisi reservis olevad Kalevi Maleva pataljoni sõdurid marssimas Luke platsile õppustele. Esimesel hobusel pataljoni ülem lipnik Leopold Tõnson, teisel hobusel pataljoni adjutant leitnant Jaan Riisenberg.
Vabadussõda. Linna vabastamise 1.aastapäeva paraad. Kõneleb Sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoner. Sõjaväelastest äärmine vasakpoolne 1.Diviisi ülema abi polkovnik Otto Heinze, esiplaanil keskel 9.Jalaväepolgu ülem alampolkovnik Johan Schmidt.
Vabadussõda. Linna vabastamise 1.aastapäeva paraad. Sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoner (vasakult teine) vastu võtmas raportit.
Sõjakooli sportlased söerajal.
Sõjakooli õpilased söerajal.
Sõjakooli kursandid ja õppejõud.
Allohvitseride kooli õppepataljon matkal.
Allohvitseride kooli õppepataljoni sõdurid ja ohvitserid.
Õppeeskadronlased õppustel.
Grupp ratsaohvitsere.
Allohvitseride kooli õppepataljon.
Allohvitseride kooli õppepataljon.
Õppeeskadroni hobuste puhastamine.
Allohvitseride kooli õppeeskadronlased takistussõidul.