Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
4976 - 5000 / 827166
Leide Rannu khk. Verevi kl. Sandimardi tl. hoburaudsõlgi (2817:127, 203, 287); kärbissõlg (2817:182); pandlad (2817:173, 190); pr. katkend (2817:337); rinnanõela ktk. (2817:233, 234); keti osa (2817:328); käevõru ktk (2817:361).
Leide Nõo khk. Peedu 'Kirikmäelt': käärid (3452:541), savinõutükke (3452:427, 536), savinõutükke.
Leide Iru linnusest: pannal (3428:252), lihvimiskivi (3428:6), savinõutükk (3428:548), tulusraud (3428:692). Rauast lukk (3429:876) – Iru asulast.
Savinõutükk (3428:754), lõigatud luu (3428:757) – Iru linnusest. Luust uisk (3428:750) -Iru linnusest. Kirves (1161:25) – Läti, Krimuldast.
Kivikirveid (K 91:48) – Kaarma khk. Irase kl. Kivikirveid (K 91:50) Kaarma khk. Kirvatsi kl. Kivikirve ktk (3307:147) – Pöide khk. Asva.
Leide Vi-Nigula khk. Kunda Lammasmäelt: kivitalbu (3308:59, 290), sarvkirves (3308:30), naaskel luust (3308:100); augu puurija (3359:60); sarve oks (3263:39).
Kaelaehte ktk. Pajuooti, Raguva vld. Panevēržyse maak. (kiviring kääpast asuvad Panevēž muž). Keekandjaid: Linkaiciai'st foniškise vld. Siauliai maak. (asub Aušroš muus.) Dimgasliai'st koplyčkalny; židikan vld. Mažeikiai maak. ("Alkos" muuseumis).
Nuge Peetri Nurmsist 2481:14, 32, 92; 2486:32, 35, 130; 3323:224, 228, 233.
Savinõutükke Peetri Nurmsist: 2481:68, 102, 108, 151; 2486:6A (?); 2533:128; 3323:44, 97, 148, 157a, 168, 178, 195, 229, 231.
Keraamikat Kambja Paali tl kivikalmest (3235:163, 167, 195).
Sõlgi Peetri Nurmsist 2432:1; 2486:2, 84a, 95, 125, 126a.
Muinasleide Viljandimaalt: koopia luunoolest Sammuli rabast Viljandi lähedal 2640:2; sõlgi Põltsamaalt 1999:5 Pilistverest, 2255:1, S-Jaani 2643:160 ja Pilistverest 2513:81; keekandja Põltsamaalt 2743:2; kaelavõru ktk. hõbedast Põltsamaa Villeverest 2489:10.
Sõõrsõled: 1996:45 - Läti, Rauna, Strantest. 2655:179 V-Nigula Padast. 3236:250 Nõo, Meeri Jaagupi tl. kalmest. Ripatseid 337 - Läti, Lennenvanden, 1195:54, 55 Läti, Rauna, Slaveka, 2486:15 Peetri Nurmsi; Rinnanõel: 1101 - Türi.
Kambja khl. Paali tl. kivikalme A-osa kivid ruutudes CIII ja CIV ning kivirida ruutudes BC/III-BVI N poolt.
Martna khl. Martna vl. Enivere kl. "Jurgemäe" n. rauaaja kalme üldvaateid, ülesvõtteid lahtikaevatud alast ja luustikkudest.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Kividest laotud läveesine ruudus 16/o, pild. ida-kirde poolt.
Kaevamisvõtteid Lõhavere linnuse kaevamistest 1958.a. Hoone E kirdest, samadel tasemetel nagu hoone D
Leiud (4129) Kihelkonna Loona laibakalmistust (1956. ja 1957. a. kaevamised).
Keraamikat Otepää linnuselt: 4036:I 369, I 185, I 557.
Kaevamisvõtteid Lõhaverest 1956.
Kaevamisvõtteid Lõhaverest 1956.
Kaevamisvõtteid Lõhaverest 1956.
Kaevamisvõtteid Lõhaverest 1956.
Kaevamisvõtteid Lõhaverest 1956.
Kaevamisvõtteid Lõhaverest 1956.