Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
26 - 50 / 65
Otsekoheste Maksude Peavalitsuse ametnikud ja teenistujad. Istujatest vasakult 6. rahaministri abi Konstantin Rosendorf.
Asutava Kogu tööerakonna rühm. I rida vasakult: 2. O. Strandman, 7. J. Kukk, II rida vasakult: 1. Piip 3. Baars, 4. A. Veiler.
Asutava Kogu Rahvaerakond. I rida vasakult: 3. A. Birk, 4. J. Tõnisson, 5. Jüri Jaakson, 6. K. Eenpalu.
Põllumeeste kogude rühm I Riigikogus. I rida vasakult: 1. kindral J. Soots, 2. kindral J. Laidoner, 3. K. Päts ,4. professor J. Uluots, 5. A. Jürman, 6. A. Tupits. Paremalt 2. Hünerson.
Ülemaaline noorsookongress (grupipilt osavõtjatest)
Tütarlaste Kommertskooli õpetajad (grupipilt).
Eesti kunstnikud I Eesti kunsti ülevaatenäitusel. Ees keskel August Weizenberg. I reas vasakult: Paul Raud, Jaan Siirak, Aleksander Krims (Radava), haridusminister Juhan Kartau, Dora Gordin, Peet Aren, Roman Haavamägi (Espenberg), Hanno Kompus; II reas Paul Sepp, Osvald Eslon, Ludvig Oskar, August Roosileht, Aleksander Mülber, Lydia Mei, Roman Nyman, Osvald Jungberg-Noormägi; III ja IV reas Nikolai Triik, Villem Ormisson, Eduard Taska, Lydia Vademan-Jans, Jüri Riis, Anton Starkopf, A. Antson, Kristine Mey, Rudolf Paris, Aleksander Tassa, Ado Vabbe, Eduard Wiiralt.
Tartu Üliõpilasmeeskoor J. Simmi juhtimisel Tallinnas. J. Simm istub ees.
Ülemaaline riigi ja omavalitsuse asutuste teenijate kongress (osavõtjad).
I Eesti Vabatahtlike Tuletõrjujate kongress Tallinnas. (II rea keske heledas ülikonnas A. Birk).
Harju maakonna valitsus.
Raudteelaste Liidu juhatus 1920.a.
Päevalehe toimetus. I rida vasakult: 1. Hyndrei, 3. Rebane, II rida vasakult: 1. J. Mändmets.
Suurbritannia sõjalise esindaja major J.T.Bavini lahkumine Eestist (esireas vasakult 5.). Lahkumispidu Ohvitseride Keskkasiinos.
Eesti kõrgemaid sõjaväelasi koos kindral Laidoneriga viimase lahkumise puhul sõjavägede ülemjuhataja kohalt. Laidoner (paremalt 4.) kindral Soots (paremalt 5.)
Vabadussõda. Tartu rahukonverentsi Eesti Vabariigi delegatsiooni liikmed. Vasakult: välisministri abi Ants Piip, sõjavägede ülemjuhataja staabi ülem kindralmajor Jaan Soots, delegatsiooni juht, välisminister Jaan Poska, Asutava Kogu abiesimees Julius Seljamaa, Asutava Kogu liige Mait Püümann (Püümets).
Tallinna politsei juhtivad tegelased koos siseminister Karl Eenpaluga (vasakult 3.)
Ühistegevuse kursused Tallinnas 1920. (grupp osavõtjaid).
Estonia orkester ja segakoor R. Kulli juhtimisel.
Eesti Spordi Liidu juhatus 1920.a. I rida vasakult: 1. Tõnsson, 2. Anderkopp.
Kunstnik H. Laipmann (Laikmaa) koos oma õpilastega.
Skautide maleva pealikud.
II Üleriiklikust põllumeeste kongressist osavõtjad.
Raudteelaste kongress Tallinnas (grupipilt osavõtjaist).
Eesti töösturite kongress Estonias (grupipilt osavõtjatest)