Kollektsioonid

Korporatsioon Sakalaga seotud fotod
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
301 - 325 / 508
Tallinna Kaubastute Valitsuse juhataja Edgar Parmet.
Eesti NSV Spordiühingute ja -Organisatsioonide Liidu Nõukogu teaduslik-metoodilise nõukogu esimees pedagoogiliste teaduste kandidaat Erich Mõtlik võimlemistreenerite I. Oki ja H. Elkeniga vestlemas.
Nõukogude Liidu kangelane Endel Puusepp (vasakult), sotsialistliku töö kangelane Kristjan Kärber, Nõukogude Liidu kangelande Grigori Dernovski, Nõukogude Liidu kangelande Nikolai Matjašin ja meditsiiniteenistuse polkovnik Oskar Palu Tallinna fašistlikest anastajates vabastamise 25. aastapäeval.
ETKVL-i Plaanimajandusosakonna juhataja Ilmar Priks oma 60.a.juubelil.
Brunhof, Leonhard (matrikli nr.2867)
Must, Friedrich Aleksander (matrikli nr.272)
Mõttus, Oskar (matrikli nr.9757)
Mölder, Karl (matrikli nr.2205)
Mölder, Karl (matrikli nr.2205)
Möldre, Vambola (matrikli nr.17343)
Paal, Voldemar (matrikli nr.737)
Põldra, Väino (matrikli nr.16111)
Päts, Peeter (matrikli nr.1801)
Raag, Artur (matrikli nr.11195)
Riismandel, Jaan (matrikli nr.13468)
Riismandel, Väino Juhan (matrikli nr.16961)
Eesti Sõjaveteranide Sõprusühing. Istuvad: 1. Valentin Reose; 2. Helmut Pagi; 3. Endel Rumma; seisavad: 1. Mihkel Jüris; 2. Ahti Pae; 3. Malvet; 4. Sepling; 5. Endel Laidna; 8. Talbak; 11. Ants Pahv; 12. Kaj Ring; 13. Gunnar Sillaste; 14. Alfred Põldma; 15. Enn Õunapuu; 16. Johannes Äro.
Richard Ränk ´i tütre ristsed. 1. Richard Ränk; 4. Johan Kõpp; 5. Maria Kõpp.
Näituse Eesti iseseisvuse sünd dokumentides ja ülesvõtteis korraldav komitee. Vasakult: sõjaarhiivi juhataja kolonel M. Kattai, Riigiarhiivi direktor Gottlieb Ney, Riigi Keskarhiivi direktor Otto Liiv.
1930. a Pirital toimunud rahvusvahelisest ujumisvõistlustest külalisena osa võtnud praegune Soome raadioreporter Pekka Tiilikainen (paremalt teine), vasakult 1. Erich Mõtlik, 3. Eesti tolleaegne meister vettehüpetes Eduard Johannes Hakkaja.
TRÜ Kehakultuuri ja spordikateedri veteran August Sokk ning pedagoogikateaduste kandidaat Erich Mõtlik (paremal) tööasju lahendamas.
TRÜ Kehakultuuri teaduskonna prodekaan, pedagoogikateaduste kandidaat Erich Mõtlik töötamas.
Tallinna Konservatooriumi Seltsi juhatuse koosolek. Vasakult: 1. professor Julius Vaks, 5. professor Aleksander Arder, 6. professor Juhan Aavik, 7. notar Jaan-Johann Bergmann, 8. direktor Gottlieb Ney, 10. professor August Topman, 11. professor Theodor Lemba, 12. professor Johannes Paulsen.
Grupp suurtükiväe ohvitsere. Vasakult: I rida – 1. 3.Suurtükiväepolgu 15.välipatarei ülem kapten Osvald Einer, 2. Suurtükiväe valitsuse ülema abi alamkapten Georg Kirschbaum (Jüri Hellat), 3. Suurtükiväe Tagavaradivisjoni ohvitser alamkapten Rudolf Ilves, 4. 3.Suurtükiväepolgu adjutant alamkapten Hugo Eckstein (Ekstein), 5. 3.Suurtükiväepolgu ülem alampolkovnik Martin Terras, 6. 1.Suurtükiväepolgu adjutant alamkapten Gustav Kromel, 7. 3.Suurtükiväepolgu 13.välipatarei ülem alamkapten Hans Miller; II rida – 1. 3.Suurtükiväepolgu 14.välipatarei ohvitser lipnik Alfred Rosenberg (Ago Rooseste), 2. 3.Suurtükiväepolgu ohvitser lipnik Leonhard Puksov (Puksoo), 3. 1.suurtükiväepolgu 6.välipatarei majandusülem lipnik Oskar Kask, 4. 3.Suurtükiväepolgu 18.välipatarei ohvitser lipnik Aleksander Reinhold, 5. 3.Suurtükiväepolgu 25.positsioonipatarei ülem leitnant Arnold Suurthal, 6. 3.Suurtükiväepolgu 18.välipatarei ülem alamkapten Johann (Juhan) Ostrat, 7. 3.Suurtükiväepolgu ohvitser alamkapten Karl Rägo (Räägo), 8. 3.Suurtükiväepolgu 14.välipatarei ohvitser lipnik Kristjan Freyberg (Freiberg), 9. 3.Suurtükiväepolgu 14.välipatarei ülem leitnant Hugo Atteman.
Riigiarhiivi direktor Gottlieb Ney oma kabinetis.