Käsikirjaline/Trükitud

Käsikirjaline kaart võib olla originaal, duplikaat, koopia või mustand.

Originaal on unikaalne kaart, mis on loodud ainult ühes eksemplaris (vahel nimetatud ka mundierte Charte ’puhtand’).

Duplikaat on paljundatud originaal. Tal on originaalitunnused, kuid teda on rohkem kui ühes eksemplaris (antud välja koostaja ametiasutuse poolt). Originaali ja duplikaadi vahe on enamikul juhtudel tinglik, kuna dokumendi duplikaate pole lihtsalt säilinud.

Koopiad jagunevad kaheks:

Mustand ehk kaardi mustand, mis mingit juriidilist jõudu ei oma, kontsept (mõnikord nimetatud Concept-Charte).         

Trükitud kaart on trükikojas trükitud tiražeeritud kaart.