Suhtmõõtkava

Eesti alal on mõõtühikutes ja seega ka kaardi mõõtkavades paralleelselt eksisteerinud kaks traditsiooni:

Vene mõõtühikute süsteem hakkas levima 19. sajandi teisel poolel. Kõik rootsiaegsed kaardid on vana-liivimaa mõõtühikute süsteemis.

Kui kaardil/plaanil suhtmõõtkava puudub, on see teisendatud kas graafilisest või tekstilisest mõõtkavast. Kui nii tekst– kui ka suhtmõõtkava puudub, on antud hinnanguline mõõtkava nurksulgudes, nt [4200].