Teemakaardid

Siin on võimalik piirata päringuid selliselt, et otsitaks ainult konkreetseid teemakaarte, mis kujutavad mingi nähtuse levikut või paiknemist ruumis. Lisaks teemakaartidele kitsamas mõttes saab siin otsida ka kaarte, mis eristuvad üldgeograafiliste ja maakorralduslike hulgast mingi teistsuguse olulise tunnuse alusel (taluplaan, linnaplaan).  

Administratiivne – haldusjaotust ja haldusjaotuse muudatusi kajastav kaart.

Demograafiline – rahvastiku paiknemist, tihedust vm kujutav kaart.

Geoloogiline, botaaniline – loodusgeograafiline kaart, millel on rõhutatud piirkonna botaanilisi (taimkate)või geoloogilisi (aluspõhi, mullastik) nähtusi.

Hüdrograafiline – veekogul navigeerimiseks loodud kaart, millel on kujutatud navigatsioonispetsiifilisi tunnuseid (laevateed, meremärgid, sügavusnäidud).

Hüpsograafiline – kõrgussuhete kaart, kus maapinna reljeef on kujutatatud rõhtjoonte, viirutuse või varjutusega.

Linn/alev – kogu linna/alevi või ka linna- või alevikrundi plaan.

Melioratsiooniplaan – maaparandustöödel kasutatav plaan.

Metsakorraldus/puistuplaan – metsamaa korraldamise plaan, millel sageli on eristatud ka puuliike, sealhulgas ka vaid puuliike eristavad mitte maakuuluvust näitavad plaanid.   

Militaarne – sõjaväeliste objektide (kasarmud, kindlustused), manöövrite, operatsioonide (militaarlogistika, lahinguplaanid) või ka sõjaväeliste koormistega seotud kaart.

Piirikaart – piiride määramisel või reguleerimisel koostatud kaart, millel fikseeritakse täpselt mingi piirilõigu kulg (tähised jne).

Taluplaan – ühe talu maaomandit ja -kasutust kajastav plaan.

Transport – kaart, millel on kujutatud transpordiolusid, nagu teedekaart, -atlas, raudteede kaart jms.

Muud – kaart, millel rõhutatakse nähtusi, mis ei sobi eelnimetatud kategooriatesse (nt elektriliinid, kanalisatsioon, telegraaf, telefoniliinid).