Otsing

Otsingut saab teha kaardi pealkirja, geograafilise asukoha ja/või valmistamisaasta järgi.

Otsinguväli Pealkiri võimaldab otsida kaardi originaalpealkirjas leiduvate sõnade järgi. Väljale võib sisestada suvalisi sõnu ja fraase, samuti kohanimesid (s.h talunimesid). Meeles tuleb pidada, et kohanimed ei pruugi esineda kaasaegses ortograafias, samuti on suur osa kaartidest saksa- või venekeelsed, seega tuleb otsinguväljal katsetada erinevaid variante. Mõisate saksakeelsed nimed leiab VAUst Eesti ala mõisate registrist.

Koht. Otsib nime järgi alfabeetiliselt sõltumata üksuse tüübist.

Koostamisaja lahtritesse tuleb sisestada valitud ajavahemiku alg- ja lõppaasta. Täpselt dateeritud kaardi otsimiseks tuleb daatum kirjutada mõlemale väljale, näiteks alates 1690 kuni 1690. Nii kuvatakse kõikide kaartide andmed, millel on märgitud koostamisaasta 1690, ning samuti kaardid, millele on antud hinnanguline koostamisaeg, näiteks 17. sajandi II pool. Kui kirjutada daatum ainult esimesse lahtrisse, otsib süsteem välja kõik kaardid, mille valmistamisaasta on 1690 ja hiljem, teise lahtrisse kirjutatud daatumi korral esitatakse kõikide enne 1690. aastat dateeritud kaartide andmed. Daatumilahtrid võib ka tühjaks jätta, sellisel juhul otsitakse kõik soovitud piirkonna kaardid, mis süsteemis kirjeldatud on.