Täpsem otsing

Geograafilised andmed

Otsi hierarhiast autocomplete-väljale kohanime sisestamisel saab valida konkreetseid haldusüksusi.

Vali hierarhiast — Eesti ala on jagatud perioodideks. Iga perioodi alt hargneb sel ajal kehtinud haldusjaotus. [+] märgil klõpsates saab avada struktuuripuu ehk väiksemad haldusüksused, nt kubermang jaguneb maakondadeks, maakonnad kihelkondadeks, need omakorda mõisateks ja valdadeks. Kõige väiksemaid üksusi (külad, talud) tuleb otsida vastava mõisa alt või pealkirja järgi.

Otsiväli Pealkiri võimaldab otsida kaardi originaalpealkirjas leiduvate sõnade järgi. Väljale võib sisestada suvalisi sõnu ja fraase, samuti kohanimesid (s.h talunimesid). Meeles tuleb pidada, et kohanimed ei pruugi esineda kaasaegses ortograafias, samuti on suur osa kaartidest saksa– või venekeelsed, seega tuleb otsiväljal katsetada erinevaid variante. Mõisate saksakeelsed nimed leiab VAUst Eesti ala mõisate registrist.

Arhiiv. Rippmenüüst saab valida arhiiviasutuse, mille kaartide hulgast otsida soovitakse.

Leidandmed on arhiiviviited (fond–nimistu–säilik) ehk andmed säiliku leidmiseks, haldamiseks ja viitamiseks. Lehenumbri sisestamine ei ole kohustuslik. Paljud kaardid koosnevad ühest lehest, mitmeleheliste kogumite puhul kuvatakse aga kõik sellesse kuuluvad kaardilehed.

Alternatiivne ID on otsiväli kõikide viitekoodide järgi otsimiseks, mis ei ole fond-nimistu-säilik.

Otsiväli Koostaja laseb kaarte otsida kaardi valmimisega seotud maamõõtjate ja kartograafide nimede järgi. Kuna originaalis võib esineda erinevaid nimekujusid, siis hõlbustab otsingut autocomplete–väli, mis pakub võimalikke nimevasteid.

Otsiväli Teema võimaldab selekteerida teema- ja erikaarte. Üldgeograafilised ja topograafilised kaardid ning katastriplaanid reeglina teema– ja erikaartide alla ei kuulu.

Formaat on kaardi mõõtmete vastavus A–formaadile.

Kaarte saab otsida dokumendi Koostamisaja järgi. Selleks tuleb väljadele sisestada valitud ajavahemiku alg- ja lõppaasta.

Suhtmõõtkava laseb otsida soovitud suhtmõõtkavaga kaarte, näiteks sisestades alates 4000 kuni 4000, kuvatakse kõik kaardid suhtmõõtkavaga 1:4000.