Rahvusarhiiv

Ava otsing

Eesti kunstnikud

Leia ülesse sõnarägastikust 10 eesti kunstniku nimed, kes tegutsesid 20. sajandi esimesel poolel. Abiks on Sulle nende fotod ning fotode juures olevad vihjed nende tegevuse kohta.

Kõik fotod pärinevad Rahvusarhiivi kogust.

+
-
Saada vastus õpetajale

Kirjuta lahtritesse kunstnike nimed, kelle sõnarägastikust ülesse leidsid.

 


+
-
Taust

20. sajandi algus muutis põhjalikult Eesti kunstipilti. Asunud hindama oma vaimset potentsiaali, teadvustati valusalt eesti kultuuri mahajäämus. Pääsu perifeeria asendist nähti avanemises Euroopale. Eestlaste teadlik siht Euroopasse püstitati Gustav Suitsu hüüdlausetega Noor-Eesti I albumis:” Enam euroopalist kultuuri! Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks!”

Eurooplus tähendas nooreestlastele uut inimtüüpi, teisenenud elamisviisi ja vaimu. Euroopastumist mõisteti Euroopa Eestisse toomisena. Enesestmõistetav oli Prantsusmaa kui Euroopa kirjanduse ja kunsti uuenemise keskme autoriteet. Prantsuse mõju kõrval aga püüti teisigi eeskujusid sisse tuua, näiteks läbi Norra ja Soome kontaktide. Õppima ja arendama pidi see põlvkond ilma igasuguse, tihti ka ilma koduse rahalise toetuseta. Stipendiumitest, nagu neid said Soome kunstnikud, võidi vaid unistada.

1918. aastal loodud noor riik oli terve kümnendi kestel niisuguses arengujärgus, mille ajal toimus nii poliitiline kui ka sotsiaalne ümberkujunemine, see tähendas majanduslikke raskusi, hulka erimeelsusi ja võimuvõitlust. Kultuuri jaoks tähendas Eesti iseseisvumine lääne orientatsiooni pealejäämist ja vabalt Euroopasse pääsemist, mida innukalt kasutati.

(Lamp, E. Noor-Eesti kunst. Protest ilusa vastu: ekspressionism. Eesti kunsti ajalugu 5. lk 157-180, 238-261)

+
-
Loe lisaks

  • Koostanud Kalm, M. Eesti kunsti ajalugu 5. 1900-1940. Tallinn, 2010.
  • Joonsalu, M. Talvistu, T. Pallas. Tartu, 2010.
  • Nurk, T. Kõrgem kunstikool “Pallas” 1919-1940. Tallinn, 2004.

+
-
Õpetajale

Ülesannet saab mängida võimalusel iga õpilane eraldi, ent kui see suurelt projitseerida, siis saab ka terve klassiga koos vastuseid nuputada.

Õpilasel on võimalik ülalt (Saada vastus õpetajale) õiged vastused otse õpetaja e-mailile saata.