Rahvusarhiiv

Ava otsing

Mis juhtus 10. septembril Toomemäel?

Oled ajakirjanik ning püüad selgusele jõuda, mis toimus 10. septembril Toomemäel, et sellest ajalehte artikkel kirjutada. Sinu kasutuses on neli erinevat tunnistust selle juhtumi kohta. Kuna need on kirjutanud asjaosalised ise, esineb siin-seal kirjavigu. Proovi artikli kirjutamise jaoks välja uurida:

  •  Miks lapsed Toomemäele läksid?
  • Kes nad olid? Kui palju neid oli?
  • Mis seal juhtus?
  • Mis asi võis olla “mondukristu”?

 

Siit piltidelt saad aimu, milline Toomemägi sel ajal välja võis näha:

+
-
Saada vastus õpetajale

 


+
-
Taust

Seletuskirjad  pärinevad Tartu linna II algkooli fondist.

7. mail 1920. aastal jõustunud Avalikkude algkoolide seadusega moodustas 6. klassiline algkool ühtluskooli esimese astme, ta oli sunduslik, emakeelne ja maksuta. Koolikohustuse alla kuulusid lapsed seitsmendast kuueteistkümnenda eluaastani. Koolikohustusest kõrvalehoidvate laste vanemaid võidi karistada 1-20 margase trahviga iga puudutud päeva eest. Kehaline karistus koolis oli rangelt keelatud. Klassi normaalarvuks loeti 40 õpilast. 1923. aastaks töötas Tartu linnas 18 eestikeelset algkooli. Hiljem, 1931. aastal võeti vastu uus Avalikkude algkoolide seadus ning korrastati algkoolivõrku.

1936. aastal asus Tartu linna II algkool Tolstoi tänaval. Tegemist oli 4-klassilise algkooliga, kus õppis 8 klassikomplekti.

(Andresen, Lembit. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu IV. Iseseisvusaeg 1918-1940. Avita, 2007.)

+
-
Õpetajale

Juhtumi uurimist võib teostada üheskoos terve klassiga või näiteks pisemates gruppides. Ülesanne arendab õpilaste funktsionaalset lugemisoskust ja analüüsivõimet. Siit võib edasi arendada ka vestlust väärtuste teemadel, näiteks mida oleks võinud osalised teisiti teha; kuidas käituda, kui näed konflikti pealt jmt.

Õpilasel on võimalik ülalt (Saada vastus õpetajale) õiged vastused otse õpetaja e-mailile saata.

+
-
Loe lisaks

  •  Andresen, Lembit. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu IV. Iseseisvusaeg 1918-1940. Avita, 2007
  • Andresen, Lembit. Eesti algkoolid. Ülesvõtteid aastatest 1930-1940. Avita, 2006