Rahvusarhiiv

Ava otsing

Näitus “Pärisrahvast priirahvaks” koos ülesannetega

 

Koostöös Tartu linnaga valminud koolidele suunatud näitus “Pärisrahvast priirahvaks” on nüüd kättesaadav ka virtuaalselt. Näitus täiendab õppekava raames läbi võetavat 19. sajandi alguse talurahvaseaduste ja pärisorjuse kaotamise teemat.

Oleme näitusele juurde lisanud mõned interaktiivsed ülesanded, et õpitut veelgi rohkem kinnistada. Neid saab avada näituse uurimise käigus, kuid need leiab altpoolt ka eraldi.

Kui soovid näitust stendidena oma kooli tellida, vaata infot selle kohta siit.

+
-
Ülesanne: Elu pärisorjuses

Vali lünkadesse õige(d) sõna(d).

+
-
Saada vastus õpetajale - Elu pärisorjuses

Vali kolme punkti asemele õige(d) sõna(d) rippmenüüst.


+
-
Ülesanne: Pärisorjusest vabastamine

Loe läbi esitatud väited ning otsusta, kas väide on tõene või väär.

+
-
Saada vastus õpetajale - Pärisorjusest vabastamine

Loe läbi esitatud väited ning otsusta, kas väide on tõene või väär.


+
-
Ülesanne: Perekonnanimede panemine

Vasta valikvastustega küsimustele.

+
-
Saada vastus õpetajale - Perekonnanimede panemine

Vali õige vastusevariant.


+
-
Ülesanne: Elu vabaduses

Vasta küsimustele valides õige vastusevariant.

+
-
Saada vastus õpetajale - Elu vabaduses

Vali õige vastusevariant.


+
-
Saada vastus õpetajale - Talu maakasutus

Vali õige vastuse variant.


+
-
Õpetajale

Ülesanne sobib hästi täiendama 8. klassi ning gümnaasiumi ajalookursust seoses Vene impeeriumiga 19. sajandil. Materjali abil saab käsitleda 19. sajandi esimesel poolel toimunud muutusi talurahva elus ja õigustes. Ülesanne sobib lahendamiseks nii üksi kui üheskoos.

Õpilasel on võimalik ülalt (Saada vastus õpetajale) õiged vastused otse õpetaja e-mailile saata.