AM.115.1.13

Type Reference Title Time
Fond AM.115 Pärgamentürikud, kollektsioon
Series 3. Pärgamendid 15. sajandist
Record AM.115.1.13 Gerd Soye võlakiri Hans Soye'le 300 marga kohta 31.07.1430

Displaying 1-2 of 2 result(s).
1_x
1p_x