Rahvusarhiiv

Ava otsing

CO:OP

Kõnealune projekt on Euroopa Komisjoni kaasfinantseeritava programmi Loov Euroopa Kultuur 2014–2020 ettevõtmine täisnimega Community as Opportunity – Creative archives’ and users’ network, lühendatult CO:OP ehk eestikeeli suupärasemalt öelduna Kogukond kui mänguruum, arhiivide ja kasutajate loov võrgustik. Rahvusarhiiv osales projektis 1. detsembrist 2014 kuni 30. novembrini 2018 (lepingu number 2014-3407). Projektijuht Rahvusarhiivis oli Birgit Kibal.

Rahvusarhiivi üks peamisi tegevusi oli topoteekide loomine. Topoteek on ühisloome platvorm, mis annab ligipääsu kogukondade  (küla, valla, seltsi jm) digiteeritud ajalooallikatele. Topoteeki saab lisada fotosid, dokumente ning heli- ja videosalvestusi. Rõhuasetus on fotodel – fotol kujutatu kirjeldamisel ja kujutatu asetamisel kaardile nii, et ajalooline võte on seostatav tänapäevase asukohaga. Topoteegi tegemine põhineb vabatahtlikkusel, topoteekide tööd Eestis koordineerib Rahvusarhiiv. Pea 800 fotot sisaldav Eesti esimene topoteek avati Uhtnas 2016. aasta novembris. 2017. aastal valmisid sisutihedad Adavere, Are, Laeva, Oru ja Toila topoteegid. 2018. aasta lõpus hõlmasid 6 topoteeki ca 12 000 dokumenti, millest enam kui 10 600 on fotod. Rohkem infot topoteekide kohta leiab meie ajaveebist.

Lisaks oli Rahvusarhiivi tegevus tähelepanuväärne uudse arhiivipedagoogilise õppetöö arendamisel (vt lähemalt Seiklused arhiivis). Loova õppetöö käigus said õpilased arhiiviõppe protsessi rikastada filmimise teel. Projekti raames valmis Eesti kooliõpilaste ja Tartu Ülikooli tudengite käe all 32 lühifilmi. Nii Eesti kui ka teiste riikide partnerite loodud õppefilmid on leitavad temaatiliselt YouTube’i kanalilt.

Projekt oli suunatud ka koostöö tugevdamisele arhivaaride ja arhiivide vahel, selle üheks näiteks käivitus edukalt Euroopa arhiiviblogi, kuhu lisandus arvukalt lugusid Eesti arhiivitöötajate sulest. Ühtlasi arendati projekti raames rida veebipõhiseid andmebaase ja rakendusi: loodi kinnistute registri Liivimaa mõisate kirjeldused, testiti ühisloome Tartu 1867 veebirakendust ning viidi läbi tehniline ettevalmistus vallakohtute ühisloome veebirakenduse kasutusele toomise eesmärgil. Head tutvumist ja kasutamist!

Kontakt: 
Birgit Kibal
birgit.kibal[at]ra.ee
53 450 403

 

Projekti CO:OP logo        Euroopa Liidu logo. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union