Rahvusarhiiv

Ava otsing

Õiguse ja omariikluse eest. Otto Tief

Õiguse ja omariikluse eest. Otto Tief

Monograafia Eesti 1944. aasta septembrivalitsuse juhina tuntud mehe elust ja tegevusest. Raamatus käsitletakse rohkele arhiiviainesele tuginedes peategelase noorusaega, õpiaastaid Peterburi ülikoolis, tegevust Eesti rahvusväeosade organiseerimisel 1917. aasta revolutsioonisündmuste keerises, Vabadussõja võitlusi Kalevlaste Maleva juhina, juristi- ja poliitikukarjääri iseseisvas Eestis, iseseisvuse taastamise katset Saksa okupatsiooni ajal ja sõjajärgseid repressiooniaastaid. Mööda ei minda ka Otto Tiefi eraelust ning peategelasega toimunu taustal saab lugeja ülevaate ka tollastest poliitilistest sündmusest.

Käsikiri valmis Riigikantselei stipendiumi «Eesti riigijuhid 1918–1940/1944» toel ja ilmub Rahvusarhiivi riigivanemate elulugude sarja teise raamatuna.

Osta meie veebipoest