Rahvusarhiiv

Ava otsing

Talude päriseksostmine Pärnumaa andmestiku põhjal

Talude päriseksostmine Pärnumaa andmestiku põhjal

Talude päriseksostmine oli sündmus, mis puudutas mingil kombel kogu Eesti maarahvast. Raamat keskendub küll ajaloolisele Pärnumaale (mis hõlmab ka tänapäeval Viljandimaale jäävaid Halliste ja Karksi kihelkondi), mis aga oma mitmekesisuses võimaldab teha järeldusi ja üldistusi kogu Eesti ala ulatuses. Lugeja saab ülevaate agraarkorralduse arengust pärast pärisorjuse kaotamist, erinevustest rüütli- ja kroonumõisate talude päriseksmüümisel, talurahva hoiakutest ja väärtushinnangutest, mis jõukal Mulgimaal ja märksa kehvemates Pärnumaa loodepoolsetes kihelkondades oluliselt erinesid. Ladusas sõnastuses tekstile pakuvad üksikasjalist lisa tabelid ja diagrammid ning rohked illustratsioonid.

Osta meie veebipoest