Ava otsing

Autorile

Tuna autori meelespea

 • Tuna võtab kaastöid vastu elektronpostiga või mälupulgal, viidetega lehekülje all (footnote), mitte järelviidetega (endnote).
 • Artikliga koos avaldatakse autori kohta andmed: nimi, sünniaasta, teaduskraad, ametikoht või tegevusvaldkond, töökoha aadress ja e-posti aadress.
 • Artiklile lisatakse lühike ingliskeelne resümee.
 • Põhiartiklid on eelretsenseeritavad.
 • Viite struktuuri näited:
  1) raamat
  R. Darnton. The Kiss of Lamourette. Reflections in Cultural History. New York, London: W.W. Norton, 1990, lk. 191–218;
  2) artikkel perioodikas või kogumikus
  J. R. Hall. Cultural History is Dead (Long Live the Hydra). – G. Delanty, E. F. Isin (eds.). Handbook of Historical Sociology. London: Sage, 2003, lk. 151–167.
 • Arhiiviviitel peab olema dokumendi nimi ja daatum, ka veebiviitele lisatakse daatum.
 • Lühendeid tarvitab Tuna ÕS 1976 malli järgi, s. t. punktiga.
 • Teoste pealkirjad on tekstis jutumärkides, perioodiliste väljaannete nimed võivad olla ilma jutumärkideta (erandiks, kokkuleppel autoriga, väga tundmatud või vähese leviga väljaanded).
 • Vene jt. kirillitsat kasutavate slaavi teoste viited translitereeritakse ÕS 1999 lõpus leiduvate vene-ladina transliteratsioonireeglite ja  “Transliteration of Cyrillic” järgi (v. a. ÕS-i x=h, sest vn., blg., ukr. ja v-vn. larüngaali x puhul õige variant on x=x:  Comrie, G. G. Corbett (eds.) The Slavonic languages. London, New York: Routledge, 1993, xii–xiii ). Põhitekstis kirjutatakse vene nimed vene-eesti transliteratsioonireeglite järgi (ÕS 1999).