Shopping Cart (0)

Zoom Image
EKP KK büroo istungite regestid. II
1954–1971

Koostanud Tõnu Tannberg
Kujundanud ja küljendanud Helina Tamman

Väljaanne on ilmunud osaliselt ETF grandi nr 7523 ja sihtfinantseeritava teema «Eesti külma sõja ajastul» toel.

Publikatsiooni teine köide jätkab Eesti NSV võimustruktuuri ühe kõige olulisema institutsiooni — EKP KK büroo — protokollide sisukokkuvõtete ehk regestide avaldamist. Käesolevas köites avaldatakse regestid ajavahemikust 16. veebruarist 1954 kuni 4. veebruarini 1971. Sellesse perioodi jääb ka Nikita Hruštšovi valitsemisajal (1953–1964) teostatud suurem parteilise juhtimise ümberkorraldamine NSV Liidus.

Protokollide publitseerimisel ja isikunimede registri koostamisel on tuginetud esimeses köites fikseeritud põhimõtetele (loobutud on erikaustade sisu avamisest). Lisas on toodud ära ka EKP KK büroo liikmete nimekiri.

Regestide publikatsiooni valmistas algselt ette töörühm, kuhu koolusid Indrek Jürjo (1956–2009), Tiit Noormets, Valdur Ohmann, Ivi Tomingas, Peeter Väljas ja Tõnu Tannberg (projektijuht). Regestid sisestas ja vajaduse tõlkis vene keelest Velly Roots, käsikirja toimetas ja küljendas Helina Tamman. Olev Liivik abistas EKP KK büroo liikmete nimekirja koostamisel ja käsikirja retsenseerimisel.

€3.00   Add to Cart