Shopping Cart (0)

Zoom Image
EKP KK büroo istungite regestid. III
1971–1991

Koostanud Tõnu Tannberg
Kujundanud ja küljendanud Helina Tamman

Väljaanne on ilmunud osaliselt ETF grandi nr 7523 ja sihtfinantseerimise teema «Eesti külma sõja ajastul» toel.

Kolmandas köites avaldatakse regestid ajavahemikust 19. veebruarist 1971 kuni 19. novembrini 1991. Siinjuures tuleb silmas pidada, et n-ö vana EKP lakkas olemast 1990. aasta, mil 23.–25. märtsil toimunud EKP 20. kongressil kuulutati välja EKP iseseisvus ja võeti vastu partei programm, mis nägi ette Eesti iseseisvuse saavutamise. Vahetult pärast kongressi lõppu aga kogunesid Moskva-meelsed delegaadid ja moodustasid EKP paralleelorganisatsiooni (nn ööpartei), mis ei tunnustanud EKP uut programmi. Iseseisva EKP büroo jätkas funktsioneerimist ning käesolevas köites ongi publitseeriutd selle büroo protokollide regestid kuni 1991. aasta lõpuni. Lõhenenud EKPst sai poliitiliselt areenilt kiiresti taanduv jõud. Moskva-meelne EKP keelustati pärast 1991. aasta augustiputši ning tegevust jätkanud iseseisvast EKPst oli saanud marginaalne poliitiline jõud, mis 1992. aastal toimunud valimistel iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis parlamenti ei saanud. 1992. aasta novembris muudeti EKP nimetus Eesti Demokraatlikuks Tööparteiks.

Protokollide publitseerimisel ja isikunimede registri koostamisel on tuginetud esimeses köites fikseeritud põhimõtetele (loobutud on erikaustade sisu avamisest). Lisas on toodud ära ka EKP KK büroo liikmete nimekiri.

Regestide publikatsiooni valmistas algselt ette töörühm, kuhu koolusid Indrek Jürjo (1956–2009), Tiit Noormets, Valdur Ohmann, Ivi Tomingas, Peeter Väljas ja Tõnu Tannberg (projektijuht). Regestid sisestas ja vajaduse tõlkis vene keelest eesti keelde Velly Roots, käsikirja toimetas ja küljendas Helina Tamman. Olev Liivik abistas EKP KK büroo liikmete nimekirja koostamisel ja käsikirja retsenseerimisel.

€3.00   Add to Cart