Shopping Cart (0)

Zoom Image
2 (33)
Rahvusarhiivi toimetised
ACTA ET COMMENTATIONES ARCHIVI NATIONALIS ESTONIAE
Uutmoodi ja paremini!

Ühiskondlikest muutustest 18. sajandil ja 19. sajandi algul

Koostanud Katre Kaju

Peatoimetaja Tõnu Tannberg
Tegevtoimetaja Katre Kaju
Toimetuskolleegium: Liisi Esse (Stanford), Jürgen Heyde (Leipzig), Enn Küng, Lea Leppik, Aleksander Loit (Uppsala), Ago Pajur, Ulrike Plath, Kai Tafenau, Helina Tamman, Bradley Woodworth (New Haven)

ISSN 2585-5654

Väljaanne on refereeritav ja indekseeritav EBSCO Publishing andmebaasis.

Toimetanud: Katre Kaju
Resümeed tõlkinud: Ain Rada ja autorid
Kujundanud Helina Tamman

Rahvusarhiivi toimetiste teine number on pühendatud 18. sajandile ja 19. sajandi algusele ning sel ajal ühiskonnaelu eri tasandeil toimunud võikavandatud muutustele. Siit võib lugeda haridus- ja kultuurimaastiku rikastumise ja mitmekesistumise kohta, ajakirjandusliku avalikkuse algusaegade, mõningate politseikorralduse toimemehhanismide ning seisuslike privileegide kaitsmise kohta.

 Saatesõna
Triin KröönströmOrbudekool Toompea eeslinnas kui pietistlike haridusuuenduste ilming
Kairit KaurMaine rõõm Jumalas Mäetagusel
Baltisaksa loodusluule esimene suurem tulemine 18. sajandi keskpaiku
Henning von WistinghausenPoliitilised ja ühiskondlikud muutused Eestimaal 18. ja 19. sajandi vahetusel
Andres AndresenÕigusliku järjepidevuse küsimusest Eestimaal asehalduskorra ajal kapitulatsioonide ja Uusikaupunki rahulepingu taustal
Marten SeppelPolitseiteaduse lähtekohad ja politseikorra rakendamine Baltikumis
Pauls DaijaRahvavalgustuslike ideede arengust Lõuna-Liivimaal: Christoph Harder
Aiga ŠemetaSaksakeelne perioodika Liivi- ja Kuramaal enne 1800. aastat
Jürgen HeegGarlieb Merkeli ajalehed poliitilise publitsistika viimase bastionina võitluses Napoleoni vastu
Epi TohvriGeorges Frédéric Parrot’ visioon valgustusajastu ülikooli uuest struktuurist Tartu ülikoolis 19. sajandi alguses


€10.00   Add to Cart