Shopping Cart (0)

Zoom Image
TUNA 2020 / 1
Ajakiri ilmub Eesti Kultuurkapitali toel

Toimetuse kolleegium: Cornelius Hasselblatt, Jürgen Heyde, Lea Kõiv, Enn Küng, Aleksander Loit, Peep Pillak, Priit Raudkivi, Ott Raun, Toivo-Ülo Raun, Alexander Rupasov, Seppo Zetterberg, Tõnu Tannberg, Ivi Tomingas, Jaak Valge, Bradley Woodworth

Peatoimetaja Ott Raun
Toimetaja Andres Langemets
Keeletoimetaja Eha Kõrge
Kujundaja Triinu Ootsing

Trükitud trükikojas Auratrükk

Seda ajakirja indekseerib ja refereerib kirjastus Thomson Reuters kategooriates /Arts and Humanities Citation Index®/ ja /Current Contents®/Arts & Humanities/ ning kirjastus Elsevier. 
Ajakiri on indekseeritav ja refereeritav EBSCOhost ja ERIH PLUS andmebaasis.

2020. aasta Tuna esimene number algab riigiarhivaar Priit Pirsko esseega Eesti riikliku arhiivinduse kaheksast arengufaasist sajandipikkusel ajateljel, olles pühendatud tänavu tähistatavale Rahvusarhiivi 100. juubeliaastale. Käsitluste rubriigis analüüsib Tiina Kala, kuidas on tõlgendatud Tallinna keskaegset õiguskorda Lübecki õiguse tingimustes ning kuidas see kajastub ajalookirjanduses, Ago Pajur käsitleb Tartu rahukõneluste lõpp- ja järelvaatust 1920. aasta veebruaris ja märtsis, Aivar Jürgenson vaatleb Abhaasia eestlaste kodakondsusküsimusi Tartu rahulepingu, Moskva rahulepingu ja kodakondsusseaduste pingeväljas, Liivi Uuet uurib Rahvusarhiivi kujunemislugu riigiasutusena, Hiljar Tammela ja Olev Liivik teevad sissevaate EKP liikmeskonna allikatesse ja arengusse esimesel nõukogude aastal 1940–1941 ning Ivo Juurvee avab U-2 luurelendude teema okupeeritud Eesti kohal 1950. aastate teisel poolel, tuginedes lahtisalastatud CIA dokumentidele.

Lisaks eelpoolsele saab lugeja teada Nõukogude Liidu tagalas 1942. aastal kogutud mälestustest ja tunnistustest ajalooallikana, sulastest ehk palgatöölistest ENSVs 1940. aastate lõpul, keelerelativismi arengust indogermaanluse ja soomeugriluse võrdluses, Nāgārjuna filosoofiatraktaatide allikaviite leidmisest Uiguurias, Kaarel Irdi isa Karl Irdti kirjavahetusest aastail 1916–1918, Sergei Stadnikovi teaduspärandist ning 2019. aasta novembris Lüneburgis toimunud Balti seminarist ehk baltisakslaste ümberasumise 80. aastapäevale pühendatud konverentsist. Fotonurk peegeldab Eesti arhiivinduse tähtsündmusi.

€4.00   Add to Cart