Shopping Cart (0)

Zoom Image
TUNA 2021 / 1
Ajakiri ilmub Eesti Kultuurkapitali toel

Toimetuse kolleegium: Cornelius Hasselblatt, Jürgen Heyde, Lea Kõiv, Enn Küng, Peep Pillak, Raimo Raag, Priit Raudkivi, Ott Raun, Toivo-Ülo Raun, Alexander Rupasov, Seppo Zetterberg, Tõnu Tannberg, Ivi Tomingas, Jaak Valge, Bradley Woodworth

Peatoimetaja Ott Raun
Toimetaja Andres Langemets
Keeletoimetaja Eha Kõrge
Kujundaja Triinu Ootsing

Trükitud trükikojas Auratrükk

Seda ajakirja indekseerib ja refereerib kirjastus Thomson Reuters kategooriates /Arts and Humanities Citation Index®/ ja /Current Contents®/Arts & Humanities/ ning kirjastus Elsevier. 
Ajakiri on indekseeritav ja refereeritav EBSCOhost ja ERIH PLUS andmebaasis.

€4.00   Add to Cart