Shopping Cart (0)

Zoom Image
Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost. 3
1. Eesti polgu komitee protokollid 1917–1918

Sarja peatoimetaja Tõnu Tannberg

Koostanud Ago Pajur, Tõnu Tannberg
Toimetaja ja küljendaja Martin Jaigma
Kaanekujundus Aage Raud

Teos on valminud Eesti Teadusfondi grandi nr 4184 toel.

1917. aasta Veebruarirevolutsiooni järel hakati Vene armees looma valitavaid roodu-, polgu- ja armeede komiteesid. Mai alguses anti korraldus diviisi- ja korpusekomiteede loomiseks. Loodavate komiteede ülesandeks pidi olema sõjaväe ühtsuse tugevdamine, distsipliini ja korra tagamine väeosades, majandustegevuse kontrollimine, sõdurite omavaheliste arusaamatuste lahendamine ja teised sarnased ülesanded.
[- - -]
Käesoleva raamatu eesmärk on 1. Eesti polgu protokolliraamatu publitseerimine (Polgu komitee koosolekute protokollide raamat, ERA 534-1-36, l. 2-98). Polgukomitee koosolekute protokollid on publitseeritud tervikuna, ilma sisuliste kärbeteta. Teksti on tehtud üksnes redaktsioonilisi ja keelelisi parandusi ning lisatud esmavajalikud kommentaarid.
1. Eesti polgu komitee tegevuse põhjalik ülevaade ja protokollide sisuline analüüs leidub A. Pajuri sissejuhatavas artiklis.
Lisadesse on paigutatud eripalgelist allikmaterjali, mis täiendavad komitee protokollides sisalduvat teavet ning aitavad paremini mõista tollaste sündmuste tausta.

€3.00   Add to Cart