Tuna kümme aastat

Ajakiri Tuna on alates 1998. aastast viljelenud akadeemilise tasemega artiklite ja dokumendikäsitluste üllitamist laiemale lugejaskonnale. Tuna traditsioon on tuua käibele uut ajaloolist ja kultuuriloolist teavet eeskätt arhiivides leiduvate dokumentide avaldamisega, aga ka väärtustada essee vormis arutlusi ajakohastel teemadel ning valgustada ajaloouurimise teoreetilisi tahke. Lisaks ajaloo-alastele artiklitele ja diskussioonidele pakub ajakiri mõttevahetuskohta keele- ja kirjandushuvilistele, samuti kunstist ja filosoofiast meelitatuile. Tuna püüdleb objektiivsete ja professionaalsete käsitluste kajastamise poole, arvestades ajaloosündmuste erineva tõlgendamisega ning ületades kitsamaid erialaseid piire.

Tuna ilmub regulaarselt neli korda aastas. Lisaks eestikeelsetele tavaväljaannetele on ilmunud venekeelne eriväljaanne (2006), järge ootab ajakirja ingliskeelne versioon. Varasemate numbritega saab tutvuda Eesti Arhivaaride Ühingu kodulehel, ajakirja viimaseid numbreid saab osta ja tellida Rahvusarhiivi vahendusel, Tuna on müügil ka suuremates raamatukauplustes.

Ajalookultuuri ajakirja Tuna annavad välja Rahvusarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv ja Eesti Arhivaaride Ühing.