Eestlaste seltsiliikumise 150. aastapäev

2015. aastal tähistatakse Eesti Kultuuriseltside Ühenduse eestvedamisel eestlaste seltsiliikumise 150. aastapäeva. Oma panuse selle väärikasse tähistamisse annab ka Rahvusarhiiv, kelle kogudes on hoiul väga palju erinevate seltside ajalugu kajastavaid materjale. Seltsiliikumise ajaloo uurimise kergendamiseks ja allikate paremini kättesaadavaks tegemiseks alustati 2013. aastal Kultuurkapitali toel seltsiliikumise vanema ajaloo allikate digiteerimist. Esmalt võeti käsile haridus-, kultuuri ja karskusseltside dokumendid ning uurijaile sai Rahvusarhiivi digiteeritud allikate kogus SAAGA kättesaadavaks 579 säilikut.

Kultuurkapitali toetus võimaldas seltsiliikumise allikate digiteerimist jätkata ka 2014. aastal. Sel aastal lisandus 646 põllumajandusseltside ja põllumajandusühistute vanemat ajalugu kajastavat säilikut.

Digiteeritud säilikutele on ligipääs läbi Rahvusarhiivi infosüsteemi AIS.