E-teatis pensionitaotlejale

Alates 6. aprillist 2009 lihtsustub pensioni taotlevate isikute asjaajamine riigiasutustes.

Rahvusarhiivi ja sotsiaalkindlustusameti kokkuleppe kohaselt ei pea kodanik nüüdsest enam tööstaaži tõestava arhiiviteatise saamiseks pöörduma arhiivi, piisab elukohajärgse pensioniameti külastamisest. Pensioniametid edastavad ise kodanikku puutuva päringu arhiivi, kasutades selleks spetsiaalselt loodud elektroonilist päringuvormi. Pensionitaotlejalt arvutikasutamise oskust ei nõuta.

Rahvusarhiiv koostab pensioniametist saabunud info alusel e-teatise (digitaalselt allkirjastatud arhiiviteatise) ja suunab selle pärast riigilõivu tasumist vastavasse pensioniametisse. Kodanik saab soovi korral e-teatisest koopia oma e-posti või tavaposti aadressile.

Pensioni taotleva isiku jaoks tähendab muudatus väiksemat ajakulu, lihtsamat ja mugavamat asjaajamist ja (elektroonilise posti kasutamisel) ka rahalist säästu. Rahvusarhiivi ja sotsiaalkindlustusameti seisukohast toob üleminek elektroonilisele teabevahetusele kaasa efektiivsuse kasvu tööprotsessides ja kokkuhoiu kuludes. E-teatise rakendamine on oluline samm avalike teenuste arendamisel Eestis.