Arhiivipäringute esitamise ühtlustamine

Head koostööpartnerid, päringute esitajad!

Rahvusarhiiv lahendab igal aastal arvukalt päringuid ja väljastab teavet arhiiviteatise või vastuskirjana. Senise kokkuleppe kohaselt oleme palunud vastavad päringud meile saata e-kirja teel.

Käesoleva aasta alguses uuendasime ja tsentraliseerisime päringutega seotud töökorraldust, et tagada arhiiviteabe vahendamisel veelgi parem teenusekvaliteet. Juba 2009. aastast on kasutusele võetud päringute e-vormid kodanike jaoks, pärast mõningaid uuendusi soovime neid nüüd rakendada ka notarite ja riigiasutuste puhul.

Sellest tulenevalt palume edaspidi esitada päringud virtuaalse uurimissaali VAU päringuvormide kaudu. Vormid on leitavad Rahvusarhiivi kodulehelt http://www.ra.ee keskmise infotulba alumisest jaotusest lingi ESITA ARHIIVIPÄRING alt. Täpsem teave arhiivipäringute menetlemise kohta koos vastavate päringuvormidega on kättesaadav ka VAU rubriigist Arhiivipäringu esitamine.

Päringuvormide lehelt saab valida sobiva vormi (nt notarite puhul „Biograafiline“ või „Omandiõigus“, üldisemate küsimuste puhul „Muu“) ja täita vajalikud väljad. Samuti saab – nii nagu tänagi – lisada küsimuse täpsema sisu asutuse plangil (vajadusel digiallkirjastatult), kasutades selleks linki „Lisa fail“ ja märkides päringu sisu lahtrisse „Päring lisatud“ vms.

Kui pöördute Rahvusarhiivi poole sageli, siis soovitame ametnikel registreerida ennast VAU keskkonnas arhiivikasutajaks ja logida iga kord enne päringu esitamist sisse. Nii on taotluse esitaja andmed juba päringuvormi avamisel eeltäidetud. On soovitav, et päringu esitaja ja vormi täitja on vastava asutuse töötaja, päringu vastus adresseeritakse vastavalt väljal „Esindatav asutus“ märgitud andmetele. Vormide kasutamine on lihtne ja kiirendab oluliselt päringute menetlemist.

Rahvusarhiiv suunab alates 6. aprillist 2015 kõik päringute esitajad e-vormide juurde ja lõpetab e-kirja teel saabunud päringute menetlemise.

Küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda Rahvusarhiivi klienditeeninduse poole telefonidel 738 7500, 738 7501 (Tartu) või 693 8672 (Tallinn).

Soovime ladusat koostöö jätku!