Uus allikas Saagas!

Rahvusarhiivi portaalis Saaga on nüüdsest võimalik tutvuda ajaloolase ja arhivaari Jakob Koidu käsikirjaga, mida säilitatakse Rootsi Riigiarhiivis.

Jakob Koidu suurtöö on 427 lehekülje pikkune rootsikeelne allikapublikatsioon, mis annab lühiülevaate revisjonidega seoses kogutud mõisate läänistus-, ostu-, pantimis- ja teistest dokumentidest ajavahemikust 1345–1650. Enamasti on tegemist valdustõenditega, millest ilmneb mõisaomaniku nimi, mõisa asukoht ja suurus, kusjuures esitatud on ka kõik originaaldokumendis mainitud kohanimed. Lisatud on ka põhjalik isiku- ja kohanimede register.

Jakob Koidu käsikiri peaks pakkuma uut informatsiooni nii mõisate ajaloo, asustusajaloo, isiku- ja kohaajaloo kui ka kohanimede uurimisel.