Tudengipreemia 2015

Rahvusarhiivil on hea meel välja kuulutada 2015. aasta tudengipreemia konkurss, kus selgitatakse välja aasta parim arhiivinduslik või arhiivimaterjalidele tuginev üliõpilastöö. Konkursile on oodatud kandideerima Eestis tegutsevate kõrgkoolide bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased. Esitatud kirjatöö peab olema valminud 2014. aasta teisel poolel või 2015. aastal.

1996. aastal ajalooarhiivi preemia nime all algatatud konkursi eesmärk on motiveerida üliõpilasi tegelema arhiivinduslike probleemidega ning kasutama oma uurimistöös arhiiviallikaid. Preemia antakse välja koostöös Tartu Ülikooli ja Akadeemilise Ajalooseltsiga sügisel. Silmapaistvamate tööde autoritel palutakse oma võistlustöid tutvustada avalikul ettekandepäeval ning alles seejärel langetab žürii oma lõpliku otsuse.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. september k.a. Töö tuleb esitada paberalusel, köidetuna, koos autori kontaktandmetega Rahvusarhiivi Tartu valvelauda (J. Liivi 4, 50409 Tartu) ja pdf-failina meilile tonis.tyrna@ra.ee

Preemiafondi suurus on 300 eurot. Preemia saaja kuulutatakse pidulikult välja sügissemestri esimesel poolel toimuval ettekandepäeval.

Täpsem info telefonil 738 7516, 5698 5460 või aadressil tonis.tyrna@ra.ee