Loeng ja näitus George von Brownest

Kell 14 peab Tartu ülikooli professor Mati Laur 45-minutilise loengu “Kindralkuberner George von Browne ja pärisorjuse reguleerimine Liivimaal”. Loengule järgneb arhivaaride Liina Rebassoo ja Reet Hünersoni koostatud näituse “Kindralkuberner George von Browne ja tema aeg” avamine.

Sel aastal möödus 250 aastat 1765. aastal Liivimaal välja kuulutatud nn Browne’i positiivsetest määrustest, mille sihiks oli talupoegade õigused juriidiliselt määratleda. Nende hulka kuulusid näiteks talupoegade õigus vallasvarale ja õigus mõisniku peale sillakohtusse kaevata. Kuigi Browne’i nime teatakse eeskätt nende määruste järgi, oli tema 94 eluaasta pärand määratult avaram.

Arhiiviallikatele tuginev näitus püüab värvikate näidete abil rikastada koondpilti kindralkubernerist ja tema jalajälje ulatusest tänapäeva Eesti aladel. Väljavalitud nopped arhiivi kogudest ilmestavad ühest küljest tema silmapaistvat isikut, teisalt tema kui riigiametniku muljetavaldavat haaret, nagu sedagi, kuidas von Browne’i teod mõjutasid kaasaja tavainimeste elu ja saatust.

Olete oodatud!