Rahvusarhiivi kolimise info

2016. aasta kevadel valmis Tartus Nooruse tänaval Rahvusarhiivi uus peahoone Noora ja toimub suuremahuline arhivaalide kolimine. Käesoleva aasta jooksul kolitakse Noorasse Tartust J. Liivi hoone kogud, Tallinnast Tõnismäe hoone kogud ning väiksemas mahus arhivaale ka Tallinna Maneeži ja Madara hoidlatest. Seetõttu on kolimisperioodil suur osa arhiivikogudest suletud ja tavapärane klienditeenindus häiritud.

Tartu Liivi uurimissaal on aprilli lõpust suletud ja kuni 30. jaanuarini 2017 töötab Tartu uurimissaal (esmaspäevast reedeni 9—16) Vahi arhiivihoones. Ajutises uurimissaalis saab laenutada vaid Vahi hoidlates paiknevaid säilikuid ja neist koopiaid tellida (vt arhivaalide ehk säilikute lokaatorit allpool). Rahvusarhiivi uue hoone Noora avatud uste päevad toimuvad 2.-4. veebruarini 2017. Uus uurimissaal on uurijatele avatud alates 6. veebruarist 2017.

Endiselt jätkub kodanike õigusi ja tehinguid tõendavate arhiiviteatiste koostamine. Kolimise ajal ei saa vastata nendele päringutele, mis on seotud Liivi tänavalt kolitava ainesega. Vastavad päringud lükatakse sel perioodil tagasi, päringute menetlemise tähtajaga seotud info uueneb arhiivi veebis jooksvalt.

Endise Kuressaare ja Haapsalu osakonna kogud on kolitud Tartusse, vastavaid arhiiviteatisi hakkavad koostama Tartu arhivaarid. Kogud muutuvad taas kasutatavaks Noora uurimissaalis alates 6. veebruarist 2017.

Tallinna hoidlatest, peamiselt Tõnismäelt kolitavad fondid suletakse 1. septembrist 2016. Kõiki teisi fonde laenutatakse ja kasutatakse tavapäraselt. Tallinnast Tartusse kolitavate fondide nimekirjaga saab tutvuda siin. Tõnismäe kogud on uurijatele taas avatud alates 6. veebruarist 2017.

Kauglaenutust kolimise ajal ei toimu. Teenus jätkub veebruaris 2017.

Raamatute müük toimub alates 2. maist 2016 kuni Noora avamiseni veebipoe kaudu või Tallinnas Madara arhiivihoones.

Kõik kliendid on oodatud Nooruse tänava uude arhiivihoonesse alates 2. veebruarist 2017. Lähemat infot kolimisega seotud ümberkorralduste kohta saab telefonidel 738 7500 (Rahvusarhiiv Tartus) ja 693 8666 (Rahvusarhiiv Tallinnas) ning e-posti teel rahvusarhiiv@ra.ee. Noora avamisürituste täpsema kavaga saate tutvuda Rahvusarhiivi kodulehel.