Halduspiiride kaardirakendus Kupits on uuenenud!

Maa-ameti ja Rahvusarhiivi koostöös on Maa-ameti ajalooliste kaartide kaardirakendusse lisandunud ajalooliste halduspiiride andmed, mis pärinevad ajalooarhiivi endisest Kupitsa nimelisest kaardirakendusest. Uuenenud rakendust saab uurida Maa-ameti geoportaalist. 

Ühed huvitavamad andmekihid on mõisad ja mõisamaad, aga ka kubermangude, valdade ja kihelkondade piirid alates 20. sajandi algusest. Andmete asukohatäpsusse palume suhtuda mõistvalt, sest algmaterjalidena kasutatud vanematel kaartidel ei ole kaardil kujutatud objektide omavahelised kaugused ja asukoht nõnda täpselt paigas, kui tänapäevastel kaartidel.

Mõisaid ja mõisamaid on võimalik otsida nime järgi ning vaadata nii erinevate ajalooliste aluskaartide (umbes 20 erinevat) kui ka tänapäevaste kaartide (näiteks ajakohase ortofoto) taustal. Aluskaarte saab vahetada kaardirakenduse legendiakna kaudu, viimane avaneb nupurea esimese nupu “Kaardikihtide valik ja legend” abil.

Ajalooliste aluskaartide valikusse lisandus kolmest erinevast kaardist kokku kombineeritud taustakaart:

  • Hofrath J.H. Schmidt 1884.a. Eestimaa kaart mõõtkavas 1:210 000
  • Carl Gottlieb Rücker 1839.a. Liivimaa erikaart mõõtkavas u 1:184 000
  • Saaremaa ja Muhu osas saksa päritolu kaart aastast 1839 ja mõõtkavas 1:100 000
Tulemuslikke otsinguid!