UURIJATUND Madara majas

Head uurijad

Järgmises uurijatunnis 16. novembril kell 15.00 vaatame taas lähemalt, kuidas ja kust leida teavet
inimeste kohta, tutvume Madara hoidlates hoiul olevate allikatega ja teeme ringkäigu majas.

Olete oodatud!

Eelregistreerimine ja küsimused meiliaadressil Tiina.Mannapsoo@ra.ee  või
Madara infolauas (693 8666).