UURIJATUND Madara majas

Kolmapäeval, 15. märtsil esineb uurijatunnis arhivaar Liivi Uuet teemal “Eesti NSV riigiasutuste üldstruktuur 1940—1988”

Soovitame oma osalussoovi registreerida rahvusarhiivi kodulehel või telefonil 693 8666

KOHTUMISENI!