Rahvusarhiivi raamatukogu liitus e-kataloogiga ESTER

Rahvusarhiivi Tartu ja Tallinna raamatukogud on erialaraamatukogud, mis teenindavad rahvusarhiivi töötajaid ja kõiki ajaloohuvilisi. Raamatuid saab lugeda lugemissaalis ja tellida kauglaenutusena, samuti on neist võimalik tellida digikoopiaid.

Tartu raamatukogu trükised käsitlevad peamiselt perioodi enne Eesti Vabariigi loomist. Praeguseks on kogud kasvanud pea 200 000 arvestusüksuseni, sisaldades raamatuid, perioodikat, käsikirju, gravüüre ja muudki. 2017. aastal toodi Tallinna raamatukogust üle Tartusse KGB raamatukogu säilinud osa ja osaliselt ka endise parteiarhiivi raamatukogu. Tartu kogudest on elektronkataloogis kirjeldatud umbes 40%.

Tallinna raamatukogu väljaanded käsitlevad eelkõige perioodi, mis algab Eesti Vabariigi loomisega. Tallinna kogudes on ca 70 000 arvestusüksust, millest enamik kajastub elektronkataloogis.

Raamatukogudes on suur hulk ajalooalaseid trükiseid (kroonikad, kiriku-, haridus-, kultuuri-, kunsti- ja arhitektuuriajalugu, Balti provintside ajalugu), kirjandust genealoogia ja heraldika alalt ning teatmeteoseid. Samuti leidub siin materjale arhiivinduse, õiguse, sõjanduse, statistika, majanduse alalt, samuti palju väikese levikuga ametkondlikke väljaandeid, jms.

Rohkem teavet raamatukogu, uurimissaalide ja teenuste kohta leiab siit.

Otsing rahvusarhiivi raamatukogu e-kataloogis