Ajaloopreemia Arvo Teringule

Ajalookirjanduse aastapreemia 2008 ekspertkomisjon (PhD Eero Medijainen, PhD Juhan Kreem ja ajalookandidaat Väino Sirk) hindas 2008. aastal ilmunud ajalooraamatute seas parimaks Arvo Teringu monograafia «Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798».

Preemia kuulutati välja 24. aprillil, väljaandmist korraldas sel aastal Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.

Loe ajalookirjanduse aastapreemiast pikemalt