Pärisrahvast priirahvaks: pärisorjuse kaotamine Liivimaal 1819. aastal

19. sajandi alguseks oli pärisorjus euroopalike ideaalide kohaselt oma aja ära elanud ja sajandi teise kümnendi alguses oli Preisi reformide eeskujul ja riiklikku survet tunnetades sunnitud pärisorjuse kaotamisele mõtlema ka Balti aadel.

Lõuna-Eestis ehk Liivimaa eesti distriktis kaotati pärisorjus 1819. aasta talurahvaseadusega. Näitus keskendubki uuele talurahvaseadusele ja pakub ajalooarhiivis leiduvate dokumentide põhjal võimaluse saada aimu pea kahesaja aasta tagusest maailmast, milles eestlane tollal elas, ning sellest, milliseid ja kui ulatuslikke muutusi seadus lähemas perspektiivis endaga kaasa tõi.

Väljapaneku koostas Kadri Tooming.