VAU on lendu lastud!

Täna, 11. veebruaril jõudis virtuaalse uurimissaali ehk VAU veebikeskkond paljude Rahvusarhiivi töötajate töö ja vaeva tulemusena oma esimese avaliku kasutuspäevani.

Tänasest kuni märtsi lõpuni kestab VAU testperiood. Katseaja jooksul on iga huviline lahkelt oodatud keskkonnaga tutvuma ja oma tähelepanekuid ning soovitusi tegijaile teada andma. VAU ei ole veel kaugeltki valmis, vaid täieneb testimisaja jooksul pidevalt ning ootab kasutajate mõistvat suhtumist ja sooja vastuvõttu. Kuna avalikult nähtavast osast märksa suurem on arhiivitöötajate töövahendiks loodud VAU haldusliides, siis on testimisperiood edaspidise sujuva töökorralduse jaoks eriti tähtis.

Mis aga VAU õigupoolest on?

Virtuaalne uurimissaal ühendab Rahvusarhiivi koosseisu kuuluvate arhiivide ning osaliselt Tallinna Linnaarhiivi kogusid ja teenuseid puudutava info. Selle värava kaudu pääseb igaüks teda huvitava arhiiviteabeni, järjest enamatel juhutudel arhiiviallikani välja. Ja seda olenemata kellaajast või infot säilitava või teenust pakkuva arhiiviasutuse asukohast.

VAU on ka suhtluskeskkond, kus on võimalik avastada sarnaste huvide ja probleemidega kaasuurijaid, mugavalt nendega mõtteid vahetada ja häda korral kogenenumatelt abi paluda. Lisaks iseuurijale mõeldud võimalustele saab VAU vahendusel esitada arhiivile päringuid arhiiviteatise saamiseks ning osta arhiivi poolt välja antud raamatuid.