Ajalooarhiivi arhivaarid maaraamatukogudes

Eesti arhiivinduse juubeliaastal — ja ühtlasi lugemisaastal — korraldab ajalooarhiiv loenguid maaraamatukogudes. Raamatukoguhoidjad saavad 2010. aastal külla kutsuda arhivaari, kes tutvustab huvilistele suguvõsa- ja kohaajaloo uurimise peamisi allikaid ning arhiivimaterjalide kasutamise tänapäevaseid võimalusi.

Arhivaaride küllakutsumine on maaraamatukogudele tasuta.
Loengu kestus umbes poolteist tundi, kuulajaid peaks olema vähemalt kümme.

Kindlasti on vajalik Interneti-ühendus!

Täpsem info Edith Seegelilt (edith.seegel@ra.ee, telefon: 738 7576).