Uued allikad Saagas

Saagasse on lisandunud kaks uut huvipakkuvat allikakogumit.

Isikuarhiivide rubriigis on nüüd kättesaadavad ajalooarhiivis Krusensternide perkonna fondis säilitatavad admiral Adam Johann von Krusensterni (1770–1846) poolt aastatel 1803–1805 läbi viidud ümbermaailmareisi kajastavad reisipäevikud. Eraldi esiletoomist väärivad leitnant Herman Gustav von Löwensterni poolt koostatud kaks reisipäevikut EAA 1414-3-3 ja EAA 1414-3-4, mis on illustreeritud Šveitsi loodusuurija Tilesiuse poolt tehtud joonistustega loodusest, hoonetest, laevadest, inimestest, etnograafilistest esemetest jpm.

Olulist täiendust on saanud ka EELK kogudustes säilitatavate kirikuraamatute digikoopiate kollektsioon, kus on tänaseks esindatud kõikide Tartu praostkonna koguduste kirikuraamatud. Kuna suurt osa nendest raamatutest on kogudustes täiendatud jooksvalt kuni käesoleva kümnendini, kehtib paljudele täna Saagasse lisandunud kirikuraamatutele juurdepääsupiirang ning nendega tutvumiseks tuleb pöörduda ajalooarhiivi või riigiarhiivi uurimissaali.

Rahvusarhiiv jätkab käesoleva aasta sügisel kirikuraamatute mikrofilmimise koostööd EELK Võru praostkonna kogudustega.