Muutustest Saaga juurdepääsu korras

Austatud uurijad!

Käesoleval kevadel vaatas Rahvusarhiiv üle Saaga kaudu kättesaadavate digiteeritud dokumentide juurdepääsu õiguste korra ning see toiming tõi endaga kaasa muutusi juurdepääsu praktikas, millest suurem osa oli küll ajutise iseloomuga.

Edapidi ei võimalda Rahvusarhiiv Saaga keskkonnas tutvuda  meie kogudes säilitatavates isikuarhiivides sisalduvate erakirjavahetuse dokumentidega, et tagada andmesubjektide eraelu puutumatus. Küll on erakirjavahetusega võimalik tutvuda Rahvusarhiivi uurimissaalides, täites juurdepääsupiiranguga dokumentide kasutamise taotluse ja saades juurdepääsuks loa.

Samas juhime tähelepanu, et autoriõiguse seaduse reguleerimisalasse kuuluvate arhivaalide kasutamisel  (nt päevikud, mälestused, artiklid, fotod) Saagas lasub uurijal vastutus järgida autoriõiguse seadust.

Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast ning soovime edukat ja meeldivat uurimistööd.

Rahvusarhiiv