Laevavrakkide uurimisprojekt on alanud

Rahvusarhiiv osaleb koostöös Eesti Muinsuskaitseameti (juhtpartner), Eesti meremuuseumi ja Rootsi meremuuseumiga rahvusvahelises projektis SHIPWER, mida rahastab Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programm. 2013. aasta kevadeni kestvas projektis on rahvusarhiivi roll välja selgitada laevahukke kajastavad arhiivimaterjalid Eesti arhiivides, aga samuti teha ekspeditsioone Taani, Hollandi ja Rootsi arhiividesse ning saadud andmete põhjal koostada register. Suur maht on ka merenduse ja laevahukkude teemaliste allikate digiteerimisel, mis muudetakse kättesaadavaks Saaga digitaalkogus ja seotakse registriga.

Laevavrakid on osa rahvusvahelisest kultuuripärandist. Ühe laeva looga on tavapäraselt seotud mitu eri riiki (laeva ehituskoht, meeskonna ja lasti päritolu, uppumiskoht) või on tegemist mitme riigi ühise ajalooga. Et paljud laevavrakid on tänaseni säilinud ainult osaliselt, siis aitab nende identifitseerimisele kaasa arhiivides leiduvate materjalide põhjalik analüüs. Teisalt on arhiivimaterjalid aluseks arheoloogiliste uurimistööde teostamisel kindla objekti otsimiseks. Arhiivimaterjalid ja uppunud laevad on allikad, mis moodustavad koos terviku ja täiendavad üksteist.

Projekti tulemusena valmib arhiivi- ja välitööde andmete põhjal Interneti-põhine vrakiregister, mis sisaldab teateid laevahukkude kohta ning annab ülevaate nii Eesti vetes uppunud alustest kui ka eesti päritolu aluste kohta, mis on uppunud mujal vetes.

Rahvusarhiivi poolt on projektijuht ajaloodoktor Kersti Lust.