Ajalooarhiivi preemia ja rebaste päev

Reedel, 1. oktoobril toimub ajalooarhiivis järjekordne rebaste päev värsketele Tartu ülikooli ajalootudengitele. Päeva käigus tutvustatakse arhiivi, avatakse dokumendinäitus «Mõis kui kinnistu» (koostaja Kalev Jaago) ning antakse üle ajalooarhiivi preemia parimale tudengitööle.

Üliõpilastele mõeldud ajalooarhiivi preemia väljaandmist alustati juba 1996. aastal.
Preemia eemärk on motiveerida üliõpilasi tegelema arhiivinduslike küsimustega ning töötama arhiiviallikatega.

2010. aastal kandideeris ajalooarhiivi preemiale 6 tööd, neist 3 magistri- ja 3 bakalaureusetööd. Tänavuse preemia laureaat on Taavi Minnik magistritöö «Terror ja repressioonid Eesti Vabadussõjas» (juhendaja Magnus Ilmjärv) eest. Erandkorras antakse välja ka parima bakalaureusetöö preemia, selle pälvis Liina Rebassoo töö «Narva kose kasutusele võtmise küsimus Eesti-Nõukogude suhetes 1928–1929» (juhendaja Jaak Valge).

Lähem teave: Edith Seegel 738 7576.