Arhiivitolmust trükivärviks

Kolmapäeval, 22. detsembril avatakse Ajalooarhiivis näitus «Arhiivitolmust trükivärviks».

Arhiiviallikad võimaldavad ajaloolasel jõuda uute seisukohtadeni oma uurimistöös ning genealoogil ja koduloolasel uurida perekonna- ja kohalugu sügavamalt, kui pärimus võimaldab. Ilukirjanduslikud vägivalla-, põnevus- ja armastuslood panevad vahel mõtlema, kas kirjeldatud sündmused ja faktid ka arhiivist tõestust leiaksid.

Näituse «Arhiivitolmust trükivärviks» algidee kasvas välja märtsikuisest 90aastast uurijateenindamise kogemust kajastavast väljapanekust üle jäänud mõtetest. Mis on aastate jooksul uurijate poolt arhiivist leitust edasi saanud? Lugemisaasta ja arhiivindusele olulise aasta lõpp-punktina on välja pandud rida kirjatöid, mille valmimisel on oma osa ajalooarhiivi aastakümnete ja sajandite vanustel dokumentidel. Seosed arhiiviga on otsestest säilikuviidetest kaudsete mõtteheiastusteni. Ilmugu tulevikuski põnevaid artikleid ja raamatuid arhiivist ammutatud inspiratsioonist!

Näituse koostaja on ajalooarhiivi arhivaar Liina Lõhmus. Väljapanekuga saab tutvuda Tartus ajalooarhiivis (J. Liivi 4) tööpäeviti kell 9–17.