Uued allikad Estica digikogus

Alates tänasest on Saaga Estica rubriik täienenud 119 uue säiliku võrra Läti Riiklikust Ajalooarhiivist. Kuna Läti päritolu materjalide maht Saagas on oluliselt kasvanud, siis on lihtsama hallatavuse huvides ümber korraldatud Läti Estica liigituspõhimõtted ― senise temaatilise jaotuse asemel on säilikud esitatud nüüd fondide kaupa.

Mahuliselt suurema osa äsja lisandunud säilikutest moodustavad Liivimaa kubermangu maamõõdu- ja reguleerimiskomisjoni fondis säilitatavad Liivimaa Eesti ala kroonumõisate kaardikirjeldusraamatud peamiselt 1840.−1850. aastatest, mis annavad ülevaate talude maakasutusest. Käesoleva aasta jooksul peaksid Saagasse lisanduma ka Lätis säilitatavate Eesti ala kaartide koopiad.

Eraldi väljatoomist väärivad kindlasti neli säilikut 1897. aasta ülevenemaalise rahvaloenduse loenduslehtedega Saaremaa ja Tartumaa kohta ― tegemist on väärtusliku täiendusega äärmiselt lünklikult säilinud Eesti ala rahvaloendusmaterjalidele.

Kui Eestimaa kubermangu valitsusasutuste ja rüütelkonna institutsioonide arhiivid on kasutatavad Tartus ajalooarhiivis, siis sama tasandi Liivimaa kubermangu ajalooallikad on valdavalt hoiul Lätis. Et asuda seda lünka täitma, on nüüdsest Läti Estica rubriigis Liivimaa kuberneri kantselei ja Balti kindralkuberneri kantselei arhiivifondide all kättesaadavad Liivimaa kuberneri aastaaruanded 1840.−1850. aastatest ning samuti Liivimaa rüütelkonna maapäeva retsessid aastatest 1643−1829. Huvitava sissevaate Liivimaa rüütelkonna tegevusse perioodil, kus Vene keskvalitsuse surve Baltikumile järsult suurenes, annab Liivimaa maamarssali vürst Paul von Lieveni (1821−1881) päevik aastatest 1863−1864, mis on leitav Riia Ajaloo- ja muinsusuurimise Seltsi arhiivi alt. Lieveni päevik annab värvika ettekujutuse sellest, milliste meetoditega keskvalitsuse survele vastu seisti ja missugused olid baltlaste lobitöö võimalused Venemaa kõrgbürokraatlikes sfäärides.

Lisaks on nüüdsest võimalik tutvuda ka eestikeelse Liivimaa luteri koguduste kirikuvisitatsioonide materjalidega 17.−18. sajandist, statistilise ülevaatega Liivimaa kirikuvaldustest 19. sajandi lõpus, andmetega vennastekoguduste kohta ning põllumajandusstatistikaga aastatest 1849−1873 (andmed mõisate kaupa maade suuruse, maakasutuse, talude ostuhindade jpm kohta).

Põnevaid leide ja sisukat aega Saaga seltsis!