Rahvusarhiivi kogude täienemine 2010. aastal

Rahvusarhiivil on hea meel teada anda 2010. aasta olulisematest täiendustest meie kogudele. Järgnevalt on esitatud ülevaade arhiivide lõikes.

Ajalooarhiiv

Valik uusi fonde:

 • EAA.5413 Tartu Juudiusu kogudus, 137 säilikut, 1897—1926;
 • EAA.5417 Narva Juudiusu kogudus, 28 säilikut, 1911—1926;
 • EAA.5432 Sihtasutus Eesti Õiguskeskus, 112 säilikut, 1995—2009;
 • EAA.5433 Petseri– ja Narvataguste maade elanike perekonnanimede komisjonid, 48 säilikut, 1921—1923;
 • EAA.5434 Endla selts, 6 säilikut, 1878—1940;
 • EAA.5435 Üleliidulise botaanika seltsi Eesti osakond, 18 säilikut, 1958—1991;
 • EAA.5436 Tartu Tervisekaitsetalitus, 859 säilikut, 1945—2007;
 • EAA.5438 SA Eestimaa Looduse Fond, 60 säilikut, 1990—2000;
 • EAA.5439 Luunja sovhoos, 816 säilikut, 1954—1998;
 • EAA.5440 Tartu Kunstikool, 471 säilikut, 1951—1995;
 • EAA.5441 Tartu Linna Tsiviilkaitse Staap, 54 säilikut, 1962—1991;
 • EAA.V–449 Kalurikolhoos Pärnu Kalur (personal), 1983 säilikut, 1969—1995;
 • EAA.V–467 Emajõe kolhoos (personal), 397 säilikut, 1959—1992;
 • EAA.V–469 Elva sovhoos (personal), 830 säilikut, 1945—1992;
 • EAA.V–470 Luunja sovhoos (personal), 640 säilikut, 1944—1994;
 • EAA.V–473 Viljandi Leiva– ja Makaronitööstus (personal), 507 säilikut, 1944—1998.

Mahukamaid täiendusi:

 • EAA.1864 Eestimaa kubermangu revisjonilehtede kollektsioon, 74 säilikut, 1816—1858;
 • EAA.1946 EAÕK Lelle kogudus, 129 säilikut, 1850—1975;
 • EAA.3724 Katastridokumentide kollektsioon, 29 säilikut, 1900—1930;
 • EAA.3997 Pärsti algkool, 78 säilikut, 1933—1976;
 • EAA.5238 Uno Hermann, insener–geodeet ja kodu–uurija, 466 säilikut, 1878—2004;
 • EAA.5401 Muinasteadlane ja etnograaf Eerik Laid, 41 säilikut, 1943—1969;
 • EAA.M–777 Lahmuse sovhoos, 130 säilikut, 1952—1987;
 • EAA.P–1040 Kalurikolhoos Pärnu Kalur, 70 säilikut, 1991—2003;
 • EAA.T–311 Kolhoos Jüriöö, 285 säilikut, 1949—1966;
 • EAA.T–334 Mäksa kolhoos, 788 säilikut, 1951—1993;
 • EAA.T–341 Kolhoos Ühendus, 277 säilikut, 1948—1964;
 • EAA.T–716 Luunja Küla TSN Täitevkomitee, 1030 säilikut, 1960—1991;
 • EAA.T–888 Nõukogude Armee nimeline kolhoos, 252 säilikut, 1952—1970;
 • EAA.T–968 Ulila Küla TSN Täitevkomitee, 78 säilikut, 1966—1971;
 • EAA.T–999 Puhja Küla TSN Täitevkomitee, 778 säilikut, 1954—1991.

Riigiarhiiv

Uued fondid:

 • ERA.5040 Riigikantselei. Rahvastikuministri Büroo, 302 säilikut, 1997—2009;
 • ERA.5036 ENSV Agrotööstuskomitee, 310 säilikut, 1986—1989;
 • ERA.V–155 Tallinna Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr 2 (personalidokumendid), 879 säilikut, 1948—1993;
 • ERA.V–157 RAS Klementi (personalidokumendid), 3165 säilikut, 1942—1995,
 • sh Klementiga aegade jooksul ühinenud või liidetud moodustajad;
 • Pesutööstus Osta;
 • Kartonaaživabrik Helk;
 • Õmblus–Karusnahavabrik;
 • Õmblusvabrik Riietur;
 • Tallinna Õmblusvabrik;
 • Tallinna Tööstuskaubastu Tootmiskombinaat;
 • Tekstilšveiobuvtorg;
 • Ühisettevõte EST–FINN;
 • ERA.5021 Eesti Kultuurifond, 62 säilikut, 1980—2000;
 • ERA.5012 Eesti Noorsoofond, 7 säilikut, 1990—1992;
 • ERA.5035 Eesti Spordi Keskliit, 868 säilikut, 1990—2001.

Välis–Eesti organisatsioonide ja pagulaseestlaste arhiivid:

 • ERA.5010 Majandusteadlane ja ühiskonnategelane Arvo Horm, 160 säilikut, 1923—1996;
 • ERA.5007 Eesti Sõjainvaliidide Kapital, 14 säilikut, 1951—2000;
 • ERA.5008 Eesti Rahvusnõukogu, 109 säilikut, 1947—1994;
 • ERA.5002 Insener Arthur Vanderer (Wanderer), 6 säilikut, 1937—1978;
 • ERA.5038 Sihtasutus Eesti Kultuuripäevad ja Ühing Estokultuur (koondfond), 44 säilikut, 1981—1999;
 • ERA.5037 Ülemaailmsed Eesti Päevad 1980 Rootsis, 46 säilikut, 1976—1982;
 • ERA.5020 Norrköpingi Eesti Koolisõprade Selts, 23 säilikut, 1945—2004;
 • ERA.5016 Sõjaväelane ja publitsist Arnold Purre (Puskov), 27 säilikut, 1947—1976.

Täiendused:

 • ERA.1583 Eesti Saatkond Londonis, 92 säilikut, 1919—1994;
 • ERA.R–1707 Filmistuudio Tallinnfilm, 1649 säilikut,  1965—1997 (olid varem Filmiarhiivis);
 • ERAF.9618 Boråsi Eesti Seltsi arhiivile lisati seltsi naissektsiooni fotoalbum 1956—1971;
 • ERA.4990 Uppsala Eesti Demokraatlik Klubi. Moodustati ja lisati arhiivile 9 säilikut, olemasolevatesse säilikutesse 2 ja 9 lisati uusi arhivaale.

Filmiarhiiv

Uued kollektsioonid:

FILMID

 • EFA.411 Tallinna Tehnikaülikool, 43 nimetust ja 95 säilikut filme aastatest 1960—1986, mis kajastavad Tallinna Polütehnilise Instituudi sündmuste kroonikat ja õppejõudude poolt valmistatud seadmete esitlusi.
 • EFA.271 Aksel Mägin, annetas 7 filmi Kohtla–Nõmme olustikust ja sündmustest aastatel 1980—1989.
 • Jätkub Tartu ülikooli filmikogu korrastamine.

FOTOD

 • Esile tõstmist väärib Toomas Karjahärmi (EFA.711) poolt annetatud fotokogu, kus 1496 foto seast leiab teatriteemalisi fotosid, Tallinna vaateid, hetki üldlaulupidudelt ja erinevatelt spordialadelt. Fotod jäävad ajavahemikku 1890—1960.
 • Mahukas oli töö Tallinnfilmi (EFA.203) foto— ja plakatikogu kirjeldamisel: kokku 11667 fotot ja 73 plakatit. Fotod annavad ülevaate Tallinnfilmi filmidest, filmitegemisest ja isikutest, kes sellega seotud olnud, fotokogu piirdaatumiks 1949—1995.
 • Klaasnegatiivide kogu sai täiendust tänu Tallinna Masinatehase muuseumile (EFA.394), kes andis üle 219 klaasnegatiivi AS Franz Krulli tehase tegevusest 20 saj. alguses.
 • Leo Soonpere (EFA.649) 3172 negatiivist koosnev kogu annab ülevaate sidetemaatikast aastatel 1935—1995, leidub ka kohavaateid ja elu–olu kajastavaid fotosid.
 • Urmas Koemets (EFA.271) annetas 377 fotonegatiivi 1988—1989 aastate laulva revolutsiooni sündmustest, mis pakuvad täiendust n–ö ametlikele pressifotodele.
 • Eesti Skautluse Arhiiv (EFA.577) rikastas meie diapositiivide kogu 1719 säiliku võrra. Teemaks eesti soost skautide tegemised Rootsis 1960—1986.

HELI

Enn Nõu poolt üleantud 55 helikassetti on kirjeldatud ja FIS–is kättesaadavad. Helisalvestised sisaldavad Eestist lahkunud ühiskonnategelaste meenutusi ning Helga ja Enn Nõu avalikke esinemisi. Märkimist väärivad näiteks Enn Sarve (O. Tiefi valitsuse minister), A. Marki ja L. Kriisa  mälestused.

Viljar Nairise heliarhiiv (EFA.540) koosneb 43–st helilindist ja 42–st helikassetist, mis katavad ajavahemikku 1945—1995. Helisalvestised kajastavad välis–eestlaste tegemisi (laulupeod, kultuuripäevad, ESTO–d, mälestusõhtud,) samuti interpreetide kontserte, ühiskonna– ja kultuuritegelaste mälestusi.

Lääne maa–arhiiv

Uued fondid:

 • LAMA.601 Hiiumaa Kinovõrk, 120 säilikut, 1953—1994.

Täiendused:

 • LAMA.215 Haapsalu Rajooni Kohtumaja, 141 säilikut, 1985—1999;
 • LAMA.5HI Hiiumaa Rajooni Riiklik Notariaalkontor, 311 säilikut, 1990—1993.

Lääne–Viru maa–arhiiv

Uued fondid:

 • LVMA.937 Lääne–Viru Maavalitsuse Keskkonnaosakond, 101 säilikut, 1988—1998;
 • LVMA.938 Lääne–Virumaa metsaamet, 75 säilikut, 1985—1999;
 • LVMA.939 Terviseameti Ida Talitus (koondfond, mis hõlmab praeguse Lääne–Virumaa ja Ida–Virumaa territooriumil tegutsenud sanitaar–epidemioloogia jaamade ja nende järeltulijate–õigusjärglaste põhitegevuse dokumente — käskkirju ja aastaaruandeid põhitegevuse alal), 69 säilikut, 1960—2007;
 • LVMA.940 Rakvere Lastekodu, 201 säilikut, 1945—1955;
 • LVMA.941 Rakvere Lilleküla Kool, 501 säilikut, 1948—1995;
 • LVMA.942 Tapa Internaatkool, 30 säilikut, 1963—1965;
 • LVMA.946 Lääne–Viru Täitevbüroo, 32 säilikut, 1994—1997.

Täiendused:

 • LVMA.167 IV Kohtla–Järve Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr 5, täienes 36 personalialase säilikuga;
 • LVMA.279 IV Sonda Vallavalitsus, lisandus 156 põhitegevuse säilikut, 23 personalialast säilikut ning 414 majapidamisraamatut;
 • LVMA.355 IV RAS Aseri Tehas, lisandus 867 põhitegevuse alast säilikut ning 1899 personalitöö säilikut;
 • LVMA.302 IV Aseri sovhoos, 149 isikkoosseisu säilikut;
 • LVMA.513 Kirovi kolhoos, 63 personalialast säilikut;
 • LVMA.622 Kolhoos Viisnurk, 305 personalialast säilikut;
 • LVMA.629 Uhtna kolhoos, 317 põhitegevuse ja 1161 personalialast säilikut;
 • LVMA.734 Ubja sovhoos, 771 säilikut põhitegevust ja 771 säilikut personalidokumente;
 • LVMA.738 Kolhoos Põhja Täht, 2 põhitegevuse säilikut ja 72 personalialast säilikut;
 • LVMA.418 Virumaa TSN Täitevkomitee Haridusosakond , 11 personalialast säilikut aastast 1950;
 • LVMA.634 Väike–Maarja Rajooni TSN Täitevkomitee, 260 isikkoosseisu säilikut;
 • LVMA.635 Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee Haridusosakond, 21 põhitegevuse säilikut ning 3598 isikkoosseisu säilikut;
 • LVMA.637 Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee Kultuuriosakond, 536 põhitegevuse arhivaali aastatest 1969—1989 ning 70 ametiühingu tegevust kajastavat säilikut;
 • LVMA.734 Rakvere Maaparanduse Valitsus, 305 põhitegevuse ja 23 ametiühingu tegevuse säilikut;
 • LVMA.759 Rakvere Internaatkool, 58 põhitegevuse ja 105 personalitöö säilikut;
 • LVMA.849 Saksi Lastekodu, 26 isiklikku toimikut;
 • LVMA.897 Ida–Viru Maakohus, 311 säilikut;
 • LVMA.901 Lääne–Viru Maakohus, 820 säilikut aastatest 1990—2000;
 • LVMA.935 Virumaa ja Rakvere Rajooni koolid, kokku 372 Virumaal tegutsenud erinevate väikeste koolide põhitegevust kajastavaid dokumente ja 42 isikkoosseisu säilikut;
 • LVMA.375 IV Kohtla–Järve Linnakohus, 691 säilikut aastatest 1990—2000.

Valga maa–arhiiv

Täiendused:

 • VAMA.590 Kutsekeskkooli nr 30 (Helme Kutsekeskkooli), 254 säilikut;
 • VAMA.V–51 AS Eesti Kütuse eelkäijate personalidokumendid:
 • Tallinna Naftabaas, 229 säilikut;
 • Rapla Naftabaas, 17 säilikut;
 • Märjamaa Naftabaas, 3 säilikut;
 • Vasalemma Naftabaas, 1 säilik.